Hopp til innhold

Folket ville rive Bryggen – nå feirer den 40 år på verdensarvlisten

BERGEN (NRK): 40 år med verdensarvstatus har satt Bryggen og Bergen på kartet. I dag priser turistnæringen seg lykkelig over at Bryggen ikke ble revet.

Bryggen Bergen - varmerekord

JUBILANT: I 1979 ble Bryggen innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

Foto: Elise Angell / NRK

Lørdag 25. oktober er det 40 år siden Bryggen kom med på verdensarvlisten. Det ble blant annet markert ved at riksantikvaren avduket nye UNESCO-plaketter i området.

– Her står det blant annet: «Bryggen er kulturarv med fremragende universell verdi og skal bevares til gagn for hele menneskeheten», sa riksantikvar Hanna Geiran til stor applaus fra de fremmøtte.

Hanna Geiran

UNESCO-PLAKETTER: – Bryggen er en viktig kulturarv, og er viktig for Bergen, Norge og i internasjonal sammenheng, sa riksantikvar Hanna Geiran da hun avduket de tre nye UNESCO-plakettene.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Ville rive Bryggen

Men det er slett ingen selvfølge at Bryggen fortsatt eksisterer. For rundt 60 år siden ville mange bergensere rive hele «stasen».

I en radiodebatt i 1958 sa direktør og generalmajor Ragnar Roscher Nielsen at Bryggen bare var tilholdssted for byens løse fugler; et rottereir for både to- og firbente, hevdet han.

Husmor Aslaug Stene tok til orde for at man ikke måtte være sentimentale, men se framover.

– Bryggen kan aldri bli velegnet for rasjonell og moderne forretningsdrift. Den gamle bryggen må vike plassen for et moderne forretningsbygg, mente hun, til voldsom applaus fra salen.

Hør utdrag fra Bryggen-debatten på NRK radio i mars 1958.

Hør utdrag fra Bryggen-debatten på NRK radio i mars 1958.

– Enormt tap

I fjor hadde Bryggen 1,83 millioner turister på besøk. Kristian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge, grøsser bare ved tanken på at Bryggen kunne ha blitt revet.

– Kan du tenke deg hvilket tap det ville ha ført til? Bryggen er jo ikke bare et ikon for Bergen, det er faktisk et ikon for hele Skandinavia. Når man promoterer Skandinavia som reisemål, er ofte Bryggen ett av fem-seks bilder som blir brukt for å lokke turister hit. Så stor tiltrekning har Bryggen, sier Jørgensen.

– Fører til mer turisme

Norge har åtte steder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Bryggen ble valgt ut på bakgrunn av kriteriet «be unique, extremely rare, or of great antiquity.»

– Det er en stor ære å ha en slik status. Det fører også til mer turisme siden mange kommer nettopp fordi Bryggen er på verdensarvlisten, sier Hege Bakke-Alisøy, verdensarvkoordinator i Bergen kommune.

Hege Bakke-Alisøy

VERDENSARVVANDRING: Under Bryggen-jubileet tok Hege Bakke-Alisøy med folk på verdensarvvandring.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Frykter for verdensarvstatusen

For tre år siden vedtok bystyret i Bergen at bybanen skal gå foran Bryggen, noe som gjør at noen frykter for verdensarvstatusen. Hvor bybanetraseen skal være er fortsatt oppe til diskusjon, og Unescos verdensarvkomite har bedt Norge lage en konsekvensutredning av traseen.

– Vi er i gang med en utredning som skal se på konsekvensene for verdensarvverdiene. Norge har forpliktet seg til å ta vare på verdiene på Bryggen, og nå får vi undersøkt risikoen slik vi kan komme videre med saken, sier Hanna Geiran.

Rapporten skal være ferdig i mars.

– Å miste verdensarvstatusen ville vært litt pinlig. Norge ønsker å være et foregangsland når det gjelder å ta vare på verdensarvverdiene, sier Bakke-Alisøy.

Bybanen over Bryggen

FORAN BRYGGEN: Selve kaien foran Bryggen, der det er vedtatt at Bybanen skal erstatte bilveien som går der i dag, står ikke på verdensarvlisten til Unesco.

Foto: Nils Eivind Horneland / Illustrasjon