Hopp til innhold

Talar makta midt i mot – dei unge vil halde på Sogn og Fjordane

Over halvparten av innbyggjarane i Sogn og Fjordane ynskjer at fylket skal halde fram som eiga eining i framtida. Og dei som vil det aller mest, er dei unge under 30 år.

Eit trekløver av nøgd fylkesordførarar

FÅR MOTSTAND: Dei jubla for Vestlandsregionen, men eit fleirtal av folket ynskjer at Sogn og Fjordane skal halda fram som sjølvstendig eining. F.v. fylkesordførarane Jenny Følling (Sogn og Fjordane), Anne Gine Hestetun (Hordaland) og Solveig Ege Tengesdal (Rogaland).

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Det viser ei undersøking som analyseinstituttet Sentio har gjennomført for NRK Sogn og Fjordane.

52 prosent vil at Sogn og Fjordane skal halde fram som eige fylke. Medan vaksne menn er delt på midten, og eit lite fleirtal av vaksne kvinner vil stå åleine, vil heile 70 prosent av unge under 30 år at fylket skal bestå som i dag.

Forskar Yngve Flo ved Rokkansenteret meiner dette er interessant.

Kart over vestlandsregionen

KANSKJE SNART RØYNDOM. 41 prosent av folk i Sogn og Fjordane vil at dette skal skje, medan 52 prosent vil halde fram som i dag.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

– Ser vi positivt på det kan vi seie at ungdom er ekstra store Sogn og Fjordane-entusiastar. Men ser vi på andre innbyggarundersøkingar plar ungdom å halde fast på det eksisterande. Det kan vere ein måte å seie at dei ikkje veit så mykje om emnet, seier Flo.

Sunniva Fauske Lunde (24) frå Gaular som NRK møtte på gata i Førde, kan understreke det forskaren seier.

– I utgangspunktet synest eg ikkje at vi skal slå oss saman. For eg veit ikkje konsekvensane og då er det tryggare å stå der vi er i dag, seier ho.

Laster innhold, vennligst vent..

Det er sogningane som har mest imot ei samanslåing. 60 prosent i Sogn vil behalde fylket, medan sunnfjordingar og nordfjordingar er delte på midten.

Regjeringa vil redusere dagens 19 fylke til 10 regionar. Som kjent har den politiske leiinga i fylket signert ein intensjonsavtale med Rogaland og Hordaland om å gå saman i Vestlandsregionen.

Laster innhold, vennligst vent..

Hordaland er favoritten

Mindretalet, 41 prosent av oss, ynskjer at vi skal slå oss saman med nabofylka. Det er likevel eit høgt tal, meiner Flo.

– Eg trur dette er eit uttrykk for forventinga av at dette blir røyndom sidan det er ei bestilling frå Stortinget, seier forskaren.

På spørsmål om kva fylke folk vil slå seg saman med dersom regionreforma blir gjennomført, svarte 62 prosent Hordaland. 38 prosent ynskjer Møre og Romsdal medan berre 13 prosent ynskjer Rogaland.

Brote ned på fogderia er 69 prosent av sogningane og sunnfjordingane positive til Hordaland, medan 60 prosent av nordfjordingane ynskjer seg til Møre og Romsdal.

Ei splitting av fylket er innbyggjarane derimot ikkje med på.

65 prosent meiner at dei tre regionane i fylket skal stå samla same kva som skjer. Likevel er det litt fleire i Nordfjord som ynskjer sin region lagt til Møre og Romsdal.

– Eg vil tippe at dette skuldast eit ynskje i Nordfjord om å få ei løysing der Sunnmøre er med. Og neppe eit ynskje om å skifte ut sogningar og sunnfjordingar med romsdalingar og nordmøringar, seier Flo.

Laster innhold, vennligst vent..

Tydelege signal

Fylkesordførar Jenny Følling seier undersøkinga samsvarar med det ho sjølv høyrer hjå folk. Men ho tvilar på at vi får lov å stå åleine sidan Stortinget har vedteke at dagens fylke skal bli til 10 regionar.

– Då må vi tenke på kva alternativ som er best. Eg tykkjer denne undersøkinga gjev oss ganske eintydige signal frå folk. Det er eit sterkt fleirtal mot å splitte opp fylket og eit sterkt fleirtal som ynskjer seg sørover mot Hordaland.

Innbyggjarane vart også spurt om ei rådgjevande folkerøysting burde vere vegen å gå før fylka vart slegne saman, og om intensjonsavtalen som fylkesleiinga i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har kome fram til, var god for fylket vårt.

Yngve Flo og Jenny Følling

TYDELEGE SIGNAL: Forskar Yngve Flo og fylkesordførar Jenny Følling.

Foto: nyheitsspelar/Jenny Følling / NRK

43 prosent svarte nei på om avtalen var god og 36 prosent svara ja. 73 prosent ville ha folkerøysting.

Til saman 1000 personar i fem aldersgrupper frå alle kommunane i Sogn og Fjordane er spurt i undersøkinga, som gjekk føre seg på telefon i månadsskiftet september/oktober.