– Dette er et klart signal, Fitjar sier nei

Stordabuene vil gjerne slå seg sammen med naboene, men fitjabuane sier klart nei. Det er resultatet etter kveldens folkeavstemning.

Fitjar sier nei til sammenslåing

NEI PÅ FITJAR: – Dette er et klart signal: Det blir nei på Fitjar. Jeg har stor respekt for alle som har stemt. Vi har prøvd å gi en så god informasjon som vi kunne, sier ordfører Wenche Tislevoll (H).

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Mandag gikk innbyggerne i Stord og Fitjar til stemmeurnene for å si ja eller nei til å slå seg sammen. Nå har folket talt.

Klokken 22.00 mandag kveld viste opptellingen følgende:

STORD: 84,8 prosent er positive, mens 14,8 prosent sier nei. Deltakelse 18 prosent.

FITJAR: 80 prosent sier nei, 20 prosent sier ja. Deltakelse 68,6 prosent.

– Vi ligger an til at det ikke blir noen sammenslåing. Resultatet på Fitjar er veldig klart. Med 80–20 skal det fundamentalt ny kunnskap inn i bildet for at man skal vedta noe annet enn folkeflertallet, sier kommuneforsker Yngve Flo fra UNI Research.

LES OGSÅ: Supermåndagen som kan endra noregskartet

Kommunesammenslåing Stord

LAV DELTAKELSE: NRK-reporter Marte Rommetveit intervjuer Stord-ordfører Harry Herstad som konstaterer at valgdeltakelsen ble lav.

Foto: NRK

Lav deltakelse på Stord

Fitjar-ordføreren sier dette er et klart signal fra innbyggerne.

– Det blir nei på Fitjar. Jeg har stor respekt for alle som har stemt. Vi har prøvd å gi en så god informasjon som vi kunne. Nei, dette er ikke et nederlag for meg personlig, sier Wenche Tislevoll (H).

Hun tror frykten for at Fitjar (3123 innbyggere) skulle bli slukt av Stord (18.739) er største årsak til at det ble nei-flertall.

Bare rundt 2600 (18 prosent) av de 14.400 stemmeberettigede på Stord har avgitt stemme i kveld.

Kommunesammenslåing

MÅTTE VELGE: Ja eller nei? Dette måtte du krysse av på stemmeseddelen.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Dette viser at engasjementet rundt en sammenslåing med Fitjar ikke er stort hos stordabuene. Samtidig er dette et klart signal fra Stord om at Fitjar er velkommen, sier Stord-ordfører Harry Herstad (Ap) til NRK.

Han innrømmer at valgdeltakelsen er lavere enn man hadde ønsket og håpet.

– Her flytter folket beslutningen over på kommunestyret. Dette er bare en rådgivende avstemming, men man bør ta hensyn til resultatet, mener ordfører Herstad.

Han mener kommunen har informert bra, men at saken ikke engasjerer, selv om alle på Stord burde vite om avstemmingen.

– Dette er et klart ja, sier journalist Svein Langåker.

Telling på Fitjar

TELLING: Her er tellingen av stemmene på Fitjar i full gang.

Foto: Stian Røkenes

Forsker: – Ikke overrasket

– Dette er ikke noe overraskende resultat at lillebror er mest skeptisk. Kanskje mente man at avtalen er for dårlig, sier kommuneforsker Yngve Flo.

Han er ikke overrasket over den lave deltakelsen på Stord. Samtidig blir det understreket at det er nesten like mange stordabuer som har stemt ja som det er innbyggere på Fitjar.

– At det er bare en femtedel som deltar er lavt, men det er ikke uvanlig i denne typen lokale avstemminger. Dette viser en veldig forskjell i engasjementet på Stord og Fitjar, sier Flo til NRK.

Valg på Fitjar

STENGTE KLOKKEN 20: Etter elleve timer stengte valglokalet i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Fra klokken 09.00 til 20.00 var de to valglokalene på Stord kulturhus og Fitjar kultur- og idrettsbygg åpne. Alle innbyggere som fyller 17 år i løpet av året, eller eldre, kunne stemme.

Kveldens resultat sa nesten det samme som forhåndsstemmene:

Stord

  • Ja: 478 stemmer, 81 prosent.
  • Nei: 114 stemmer, 19 prosent.
  • Blankt: 1 stemme.

Fitjar

  • Ja: 86 stemmer, 29 prosent.
  • Nei: 210 stemmer, 70,7 prosent.
  • Blankt: 1 stemme.

LES OGSÅ: Finn dei saman etter 153 år kvar for seg?

Stord Fitjar sammenslåing

BLIR NEPPE GIFT: Etter 153 år hver for seg skulle stordabuen og fitjarbuen ta stilling til om det er nok med en kommune på Stord. I januar signerte Wenche Tislevoll og Harry Herstad intensjonsavtalen som innbyggerne i kveld stemte over.

Foto: Marte Rommetveit / NRK