Følger rusmiljøet med argusøyne for å hindre ny oppblomstring

Nøkkelpersonene bak stengingen av Nygårdsparken vil i overskuelig fremtid bli innkalt til daglige morgenmøter hos byråd Eiler Macody Lund (Frp).

Eiler Macody Lund

DAGLIGE MØTER: Eiler Macody Lund innkaller til daglige møter om stengingen av Nygårdsparken. – Vi skal gjøre opp status, og se hvor vi eventuelt må styrke innsatsen eller gjøre nye tiltak, sier han.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Nygårdsparken

SATTE OPP GJERDER: Kommunen gjerdet inn øvre del av Nygårdsparken i går.

Foto: Oddgeir Øystese

– Det har gått veldig bra. Det var et par stykker som forsøkte å hoppe over gjerdene, men de ble stoppet av politiet, sier byråd for bolig, sosial og områdesatsing i Bergen, Eiler Macody Lund (Frp).

Da han 14. august ble utnevnt som ny byråd etter at KrF trakk seg, fikk han også den største ruspolitiske saken i Bergen på flere tiår opp i hendene. Kun elleve dager etter at Lund tok over posten, ble Nygårdsparken i går stengt.

Kommunen satte opp gjerder rundt områdene som skal rustes opp, og har opprettet mottakssentre for de narkomane. Men mange frykter at rusmiljøet skal dukke opp igjen andre steder i Bergen, og politiet har opprettet en elleve mann stor gruppe som skal jobbe dedikert med å hindre nye åpne rus-scener.

Helse Bergen har også en sentral rolle i stengingen, med ansvaret for utdeling av metadon og subutex.

Møtes hver morgen på rådhuset

Stengingen i går gikk rolig for seg, men allerede i dag møtes nøkkelpersoner i kommunen. Den ferske byråden har i overskuelig fremtid lagt opp til daglige morgenmøter med kommunaldirektør, kommunikasjonsrådgiver og seksjonssjefene med ansvar for rusfeltet og grønn etat.

Dette prosjektet har jo ingen sluttdato.

Eiler Macody Lund

– Prosjektet Handlingsplan mot åpne russcener har et tett og godt samarbeid med Helse Bergen, politiet samt ulike næringsinteresser og interesseorganisasjoner som kan tenkes å bli berørt som følge av stengingen. Det er så å si daglig kontakt mellom disse aktørene, og en møtes ved behov. På morgenmøtene skal vi gjøre opp status for det som har skjedd gjennom kvelden og natten, og se hvor vi eventuelt må styrke innsatsen eller gjøre nye tiltak, sier Lund.

Til de daglige oppdateringsmøtene vil byråden blant annet få rapporter fra Utekontakten. I tillegg har kommunen tett dialog med Bergen Storsenter, som har økt vaktholdet i forbindelse med stengingen. Senteret er sammen med Vågsbunnen pekt ut som steder rusmiljøet potensielt sett kan forflytte seg.

– Vi må gjøre det vi kan for å se til at åpne rus-scener ikke dukker opp nye steder, sier Lund.

– Vanskelig å sende narkoselgerne ut

Politiets gruppe vil først og fremst ha fokus på de utenlandske narkotikaselgerne.

Narkoundersøkelse Bergen

TOK NESTEN 200: Politiet tok nesten 200 personer under den 14 dager lange aksjonen i vår.

Foto: Ketil Jordan / NRK

I vår ble 15 utenlandske narkotikaselgere tatt i forbindelse med politiets to uker lange aksjon i rusmiljøet i Bergen, men kun syv av dem ble sendt ut av landet.

– Dessverre er det ikke alle land vi har like gode returavtaler med. Men vi kommer til å ta alle hjelpemidler i bruk for å sende de utenlandske selgerne tilbake til hjemlandene sine, sa politistasjonssjef i Bergen sentrum, Olav Valland, til NRK i juni.

– EØS-reglene gjør jo at mange vil få straffesakene opp i her i Norge også. Det er ikke så enkelt å sende ut utenlandske lovbrytere som folk kanskje tror, sier Lund.

Han forbereder seg uansett på at stengingen av Nygårdsparken for en god stund fremover vil ta mye av hans tid som byråd.

– Vi får se hvor lenge vi skal holde de daglige møtene. Men dette prosjektet har jo ingen sluttdato, påpeker Lund.