Hopp til innhold

Fødd fleire barn i Vestland

Det vart fødd 6836 barn i Vestland i 2021. Dette er 336 fleire enn i 2020 og utgjer ein auke på 5,2 prosent, syner førebelse tal frå Folkehelseinstituttet. FHI påpeiker at dette er første gong på 13 år fødselstala aukar. På landsbasis vart det fødd nesten 3000 fleire barn i 2021 enn året før.