Flytter bombe og stenger park

Politiet varsler at Nordnesparken i Bergen blir stengt når Forsvaret i kveld skal flytte bomben som ble funnet ved Skoltegrunnskaien. – Faren for detonasjon er liten, opplyser operasjonsleder. Det vil også bli noen reguleringer av ferdsel på Nordnes.

Fant bombe fra andre verdenskrig under gravearbeid i Bergen.
Foto: Politiet