Fløyfjellstunnelen stengd

Ev 39 Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen er stengd grunna ein motorsykkel med stopp. Det gjeld nordgåande retning.