Flertall for å fjerne havnedirektøren

Et flertall i styret i havnevesenet ønsker å fjerne havnedirektør Inge Tangerås fra stillingen.

Inge Tangerås

SUSPENDERT: Inge Tangerås er suspendert fra stillingen som havnedirektør etter cruisedåpsaken.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Det ble etter det NRK erfarer konklusjonen på dagens ekstraordinære styremøte i Bergen og Omland havnevesen.

Havnedirektør Inge Tangerås har vært suspendert fra stillingen etter at han ble siktet for korrupsjon i den såkalte cruisedåp-saken. Også tidligere ordfører Trude Drevland og reder Torstein Hagen var siktet i den svært omtalte saken.

Tangerås og hans kone takket ja til et minicruise med «Viking Star» etter dåpen 17. mai 2015. Dette er blant punktene han har vært etterforsket for.

Korrupsjonssaken er henlagt, men en arbeidsgruppe nedsatt av havnestyret har vurdert om Tangerås har opptrådt i strid med havnevesenets etiske reglement.

Havnerådet bestemmer

NRK får opplyst at styret i havnevesenet i dag vedtok å ikke oppheve suspensjonen av Tangerås. Dermed sender de ballen over til havnerådet. Det politisk sammensatte havnerådet er de som har myndighet til eventuelt å fjerne Tangerås fra stillingen.

Havnerådet ledes av Radøy-ordfører Jon Askeland. Han satt også i arbeidsgruppen som har vurdert Tangerås' stilling. Der satt også Askøy-politiker Roald Steinseide og Jan Erik Kjerpeseth, styreleder i havnevesenet.

Kjerpeseth ønsket i dag ikke å uttale seg om beslutningen styret fattet. Vedtaket blir hemmeligholdt inntil havnerådet har fått det i hende.

– Vi har vurdert fakta i saken opp mot de etiske retningslinjene. Vi har forfattet en konklusjon som vi sender til havnerådet i neste uke, sier Kjerpeseth.

kjerpeseth

TAUS: Styreleder Jan Erik Kjerpeseth, her etter dagens møte på Hurtigruteterminalen, ville ikke si noe om havnestyrets vedtak. - Det har vært en vanskelig sak, sier han.

Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

– Vanskelig sak

– Det er ingen tvil om at dette har vært en veldig vanskelig sak. Det er mange ting som skal vurderes, og det er personlige hensyn som skal ivaretas overfor Inge Tangerås, sier Kjerpeseth.

Havnestyret var splittet i saken, og møtet varte lenger enn oppsatt. Tangerås skal ha støtte, blant annet i havnevesenets stab, får NRK opplyst.

Inge Tangerås har ønsket å komme tilbake i jobben, men i dag ønsker han ikke å kommentere vedtaket i havnestyret overfor NRK.