Stadig flere vil ha dine opplysninger

På fire år har antall forsøk på identitetstyveri mot offentlige etater doblet seg.

Illustrasjonsbilde

VERDIFULL INFORMASJON: Personlige opplysninger er god business for de som driver med vinningskrimininalitet.

Foto: NRK

– De passer jo på dine og mine opplysninger og da må vi kunne forvente at informasjonen vi gir ikke havner i hendene på folk som ønsker å tjene på økonomisk kriminalitet.

Passordekspert Per Thorsheim fra Bergen er bekymret over at antall svindelforsøk mot offfentlige etater har doblet seg de de siste fire årene. Det viser en undersøkelse Statistisk sentralbyrå har utført.

Passordekspert Per Thorsheim

BEKYMRET: Passordekspert Per Thorsheim mener mer må gjøres for å bekjempe identitetstyveri.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

– Store mørketall

I undersøkelsen kommer det frem at hver femte offentlige etat har vært utsatt for svindelførsøk eller forsøk på identitetstyveri så langt i år.

– Det tallet må være høyere. Jeg tror det er mange etater som ikke engang er klar over at de har blitt forsøkt svindlet eller lurt til å gi ut sensitiv informasjon, sier Thorsheim.

Selv om antall svindelforsøk har doblet seg de siste årene har bare tre av fem statlige virksomheter programmer for å avdekke identitetstyveri. Det bekymrer Helge Veum som er avdelingsdirektør i Datatilsynet.

– Trusselbildet øker mens tiltakene for å beskytte seg mot dette ikke utvikler seg. Slik situasjonen er i dag må vi erkjenne det at publikum verner seg mot å gi nødvendig informasjon til forvaltninga fordi den er mangelfullt sikret, sier Veum.

Problem ved UiB

Ved Universitetet i Bergen er de godt kjent med den negative utviklingen. IT-direktør Thomas Evensen sier det rundt tre tilfeller i måneden der ansatte eller studenter ikke lukter lunten og blir utsatt for identitetstyveri.

– Det blir for eksempel laget eposter som skal ligne på universitetet sine. Der blir folk bedt om å legge igjen brukernavn, passord og annen sensitiv informasjon. De kriminelle er også på jakt etter personlig informasjon som kan brukes til vinningskriminalitet, sier Evensen.

IT-direktør Thomas Evensen ved UiB

KJENT PROBLEM: IT-direktør Thomas Evensen ved UiB sier flere ansatte og studenter har blitt utsatt for identitetstyveri.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Tar tak i problemet

Derfor har UiB satt av midler til to årssverk som skal forhindre denne type svindel i årene som kommer.

– Denne type svindel bunner i økonomisk kriminaltiet, så derfor er det å bekjempe slike svindelforsøk en av de største sikkerhetsutfordringene vi står ovenfor i årene som kommer, sier Evensen