Flere vil ha Bybanen over Bryggen

Flere bergensere vil ha Bybanen over Bryggen. Fortsatt er det imidlertid et stort flertall for tunnel mot Åsane.

Bybanen langs Bryggen

FLERE VIL HA BYBANEN OVER BRYGGEN: Men fortsatt er det et klar flertall blant bergenserne for en tunnelløsning.

Foto: Norconsult/Bergen kommune

Siden november har tallet på bergensere som ønsker en løsning over Bryggen steget med ni prosentpoeng, viser meningsmålingen som Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende.

På samme tid har tilhengerne av tunnelløsningen blitt færre. I november mente 77 prosent av banen burde legges i tunnel bak Bryggen. Nå er tallet 67 prosent.

Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune

– IKKE OVERRASKET: Byrå for byutvikling Filip Rygg (KrF) mener det kan se ut som om flere har lyttet til rådene som er kommet fra fagfolk.

– Som forventet

Byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF) er ikke overrasket over de nye tallene.

– Dette samsvarer med mitt inntrykk. Det kan virke som om flere nå lytter til fagfolkenes råd, sier Rygg til Bergens Tidende. Han er selv tilhenger av denne løsningen.

– Også jeg var tidligere mer åpen for andre løsninger, men er blitt stadig mer bestemt på at en dagløsning over Bryggen er det riktige alternativet.

Han tror også det økonomiske spiller inn. En tunnelløsning blir dyrere enn en dagløsning over Bryggen.

– Jeg har registrert at det er økende interesse for hvor stor bompengeregningen vil bli om vi velger den dyreste løsningen, sier Rygg.

Overrasket over at ikke endringen er større

Harald Schjelderup

– INGEN STOR ENDRING: Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, er overrasket over at ikke flere har skiftet mening om traséløsningen mot Åsane.

Foto: Bergen AP

Harald Schjelderup fra Arbeiderpartiet peker på at et klart flertall av bergenserne fortsatt ønsker seg en tunnelløsning.

– De siste tre månedene har alle fra byrådslederen til Gunnar Staalesen kastet seg inn i kampen for en dagløsning. Jeg er nesten overrasket over at det ikke har vært en større endring i tallene siden november, sier Schjelderup til BT.

– Det har vært dommedagsprofetier om hva en tunnel vil føre til. Det blir fremstilt som om vi ikke har noe annet valg enn å legge banen over Bryggen, sier Schjelderup.

Selv er han opptatt av at reisetiden må være kort. Han mener at en åpen løsning over Bryggen vil gi en bane som går sakte gjennom sentrum. Derfor er tunnelløsningen et bedre alternativ.

Blir avgjort etter påske

Først etter påske blir trasévalget mot Åsane avgjort av bystyret i Bergen. De venter nå på en gjennomgang av kostnadene for de ulike alternativene, som fylkeskommunen har bestilt.