Hopp til innhold

2000 elever kan ha vært utsatt for helsefarlig inneklima

Flere tusen elever kan være berørt av fukt- og asbestfunnene ved Varden skole i Bergen. Elever som gikk ut av skolen på nittitallet blir nå bedt om å delta på informasjonsmøte.

Varden skole

HELSESKADELIG: Fuktskader og gjennomborede plater med asbest ble avdekket på Varden skole i vår. Luftveisproblemer, nedsatt konsentrasjonsevner og rennende øyne har skapt problemer i en årrekke.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Så mange som 2000 elever og ansatte kan være berørt etter at det ble avdekket fuktproblemer og mulig asbestlekkasjer ved Varden skole i Fyllingsdalen.

En rapport som ble offentliggjort av Bergen kommune i går viser at fuktskader etter alle solemerker er årsaken til at både elever og lærere har blitt syke over flere år. Til tross for at det ble forsøkt gjort forbedringer på fasaden i 2009.

– Luftveisproblemer, nedsatt konsentrasjonsevner og rennende øyne er tilfeller vi har registrert. I tillegg har elever mistet stemmen, forteller Fau-leder ved Varden skole, Odd Nordstrand.

Ber elever de siste 15 årene ta kontakt

Foreldre ved skolen er lettet over at forklaringen på de årelange helseplagene i de tre skolebyggene nå trolig er kommet frem.

Men nå starter den omfattende jobben med å kartlegge skadeomfanget. Ingen vet hvor lenge fuktskadene har fått utvikle seg.

– Vi vet ikke hvor lenge inneklimaet har vært dårlig, men 2000 elever kan i teorien være berørt. Vi forventer at kommunen tar en grundig sjekk på nåværende og tidligere elever som mener de har hatt plager ved å ha gått på skolen, sier Nordstrand.

Mye tydet på at man hadde et problem man var nødt til å ta tak i. Vi følte vi måtte ta saken i egne hender.

Roald Valle, tidligere Fau-leder

Bergen kommune har innkalt til informasjonsmøte om fukt- og asbestfunnene i morgen kveld. Nordstrand oppfordrer samtlige som har vært elever ved skolen de siste 15–20 årene om å møte.

– Vi har hørt om barn på midten og slutten av 1990-tallet som var overbevist om at de ble syke av å gå på skolen. Skolen bestilte luftprøver, men der stoppet det. Resultatene viste at det ikke var noe å utsette på inneklimaet, sier Nordstrand, som har sittet som Fau-leder de siste tre årene.

– Vi har ikke alltid følt at vi har blitt hørt og tatt alvorlig av kommunen. Nå føler vi dette er en bekreftelse på det vi har påstått hele veien, sier han.

Varden skole

STENGTE I 2014: Elevene flyttet fra Varden skole i 2014. Nå blir den rehabilitert, og er ventet å åpne neste høst.

Foto: Bergen kommune

Undersøkelse avdekket store sprik

Roar Valle var leder av foreldreutvalget fra 2009 til 2013, og fikk nedsatt en egen gruppe med fokus på det dårlige inneklimaet.

– Jeg syns det er underlig at man ikke forsøkte å komme helt til bunns i problemet. Mye tydet på at man hadde et problem man var nødt til å ta tak i. Vi følte vi måtte ta saken i egne hender.

Foreldreutvalget gjennomførte en undersøkelse som konkluderte med at mer enn halvparten av elevene hadde plager med som kunne relateres til inneklimaet.

Anne-Marit Presterud

BEKLAGER: Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud sier Bergen kommune har gjort mye for å gjøre utbedringer ved Varden skole. – Prøvene kommunen tok viste ikke hva som var galt.

Foto: Ann-Kristin Loodtz

– I undersøkelsen skilte noen klasser skilte seg ut, med betydelig høyere verdier på svarene sine enn andre klaser. De satt i deler av de byggene hvor vi opplevde miljøet som verst. Vi opplevde Bergen kommune som lyttende, men det ble med det.

Inneklimaet var tema på hvert utvalgsmøte i hele Valles periode. Han tror også flere tusen elever kan ha blitt utsatt for.

Det er bra de kan ha kommet til bunns i det, men det er samtidig trist at det har tatt så lang tid.

Kommunaldirektør ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Anne-Marit Presterud, forstår og beklager at foreldre kan ha opplevd å ikke bli trodd. Nå starter en omfattende kartlegging.

– De som er urolige for barna og ønsker å sjekke sitt barn skal melde seg til skolen. Vi vil sørge for at de får en helsesjekk og så vil vi kartlegge omfanget av hva disse viser.

I går ble de ansatte ved skolen informert om hvordan inneklimaet potensielt kan ha påvirket helsen deres. Også disse vil få tilbud om helsesjekk.

– Det er for tidlig å si noe om omfanget ennå. Nå konsentrerer vi oss om å nå ut til flest mulig.