Flere politifolk beordres til sykkel-VM grunnet PSTs trusselvurdering

POD sender ytterligere politistyrker til Bergen under sykkel-VM, fordi PST mener et terrorangrep er sannsynlig i Norge. Politiet understreker at det ikke foreligger konkrete trusler mot arrangementet.

Morten Ørn

– FOREBYGGENDE TILTAK: Morten Ørn, fungerende leder for felles operative tjenester i Vest politidistrikt, sier at det ikke foreligger noen spesifikk trussel mot sykkel-VM.

Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Folk fra bombegruppen og beredskapstroppen er blant dem som sendes til Bergen for å sikre det store idrettsarrangementet i Bergen 16.-24. september.

Fra før er totalt 384 politimannskaper beordret til verdensmesterskapet. I tillegg kommer mannskapene som jobber i Vest politidistrikt.

Men dette er ikke nok, mener politidistriktets ledelse. Grunnet PSTs vurdering av terrortrusselen, har de tatt kontakt med Politidirektoratet (POD) for å få større styrker til å ivareta sikkerheten under det store arrangementet.

I et offentlighetsunntatt brev fra POD til syv politidistrikter, Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet, sendt midt i juli, bekreftes det at søknaden innvilges.

– Årsaken til at vi ber om flere, er trusselbildet som gjelder i Norge. Men jeg må understreke at det ikke er framkommet trusler mot sykkel-VM, sier Morten Ørn, fungerende leder for felles operative tjenester i Vest politidistrikt.

NM i sykkel i Bergen

SYKKEL-VM: I ni dager i september arrangeres sykkel-VM i Bergen. Dette bildet er tatt under NM i 2012. Under VM vil bergensgatene være langt mer folksomme.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Ingen konkrete trusler

Behovet for flere mannskaper henger sammen med PSTs trusselvurdering om at et terrorangrep mot Norge er sannsynlig i løpet av de neste 12 månedene, forteller Ørn.

Arrangørene venter opp mot 500.000 publikummere under sykkel-VM, og det vil være store folkeansamlinger i Bergen sentrum, særlig i området rundt Bryggen, i dagene arrangementet avholdes.

Ørn understreker at trusselvurderingen er generell, og at de ikke har noen spesiell grunn til å tro at terrorister vil slå til akkurat mot sykkel-VM i Bergen.

– Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men vi mener det er nødvendig med en økning av mannskapsstyrken som et forebyggende tiltak, sier han.

Ukjent hvor mange flere

Politidirektoratets brev har gått til Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Sør-Vest, Sør-Øst, Trøndelag og Øst politidistrikter.

Etter det NRK kjenner til, beordres politifolk fra fem av disse distriktene til Bergen. Sør-Vest politidistrikt er et av distriktene som ikke sender mannskaper.

Morten Ørn vil ikke si hvor mange ekstra politifolk som nå beordres til Bergen.

– Det kommer flere folk. Jeg ønsker ikke å gå inn og spekulere i hvor mange. Vi har en økt styrke, sier Ørn.

Fagbladet Politiforum skrev i juni at opp mot 1000 politifolk fra politidistriktene og UP ble beordret til sykkel-VM. Det tilbakeviser Ørn.

– Nei, nei, det er ikke 1000. Dem som nå kommer, er færre enn de 384 som allerede er beordret, sier Ørn.

– Umulig å si når neste angrep skjer

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST

Martin Bernsen i PST

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Politidirektoratet vil ikke kommentere saken. De sier til NRK at det er opp til Vest politidistrikt å svare for vurderingene rundt mannskapsbehovet.

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, sier PST driver lite eller ingen form for rådgivning for politiet opp mot enkeltarrangementer.

– Vår rolle er å beskrive trusselbildet, og så tilpasser politidistriktene og POD seg det, sier Bernsen.

Han vil ikke karakterisere terrorfaren under sykkel-VM, men påpeker at man i Europa den siste tiden har sett en tendens til at terrorister oftere plukker seg ut «myke mål», altså menneskemengder.

– Et arrangement kan være et mulig mål, men det er jo umulig å spekulere i når det neste terrorangrepet vil skje, sier Bernsen.