Flere personer fra hele landet følges opp med rabies-tiltak

Flere personer fra hele landet som var i samme reisefølge som den rabies-smittede pasienten i Førde, blir nå fulgt opp av sitt lokale helsevesen.

Her får du ei innføring i den dødelege virussjukdommen.

Her får du ei innføring i den dødelige virussjukdommen.

– Vi har jobbet med å kartlegge hvem disse personene er, og fått etablert et system hvor de har blitt kontaktet og tatt vare på av det lokale helsevesenet. De følges opp med nødvendige smitteverntiltak, sier Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet.

Lørdag ble det bekreftet at en person som var lagt inn på Førde sentralsjukehus har fått påvist rabiessmitte. Det viste prøvene som ble sendt til Sverige for analyse.

– Vi har igangsatt nødvendige tiltak om smittevern. Og så er det jo en sykdom som smitter med direkte kontakt med et smittet dyr, og vi har ikke noe fare for rabies i Norge etter dette enkelttilfellet, sier Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet.

Følger godt opp

Pasienten, som hører hjemme i Sogn og Fjordane, ble bitt av en hund på en reise i Sørøst-Asia for to måneder siden. Vedkommende var sammen med flere andre personer fra andre fylker i Norge.

Personer i samme reisefølge som var i kontakt med den aktuelle hunden blir fulgt opp av det lokale helsevesenet der de bor. Slik skal man sikre at de får forebyggende behandling mot rabies, dersom de trenger det.

Folkehelseinstituttet kan ikke si noe om hvor mange personer det er snakk om, men at de har full kontroll på situasjonen.

– Vi følger det godt opp og tar de nødvendige tiltakene for å ivareta de som har vært i reisefølget, sier Feruglio.

Vi har full kontroll, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Feruglio.

Vi har full kontroll, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Feruglio.

Foto: Jon Petrusson / NRK

Viruset kan ligge i kroppen inntil ett år før det bryter ut. Når symptomene først kommer kan det være for seint.

– Uansett må du ta en vaksine når du har blitt bitt, forteller Feruglio.

Alvorlig sykdom

Lørdag ble det meldt at personen som har blitt lagt inn på sykehuset i Førde er blitt gradvis dårligere. NRK får opplyst at tilstanden er uforandret søndag.

– Tilstanden er uforandret, det er en alvorlig syk pasient som ligger på intensivavdelingen, sier fagdirektør i Helse Førde, Trine Hunskår Vignes til NRK søndag.

Mistanken om rabies dukket opp etter at det kom informasjon om at pasienten var blitt bitt av en hund under en feriereise i sørøst Asia.

– Det er helt trygt å komme på sykehuset i Førde, det er ingen fare for andre pasienter eller besøkende, forteller Hunskår Vingsnes.

Rabies er også kjent som hundegalskap. Det er en svært alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet. Sykdommen kan bare smitte fra dyr til menneske.

Smitte til helsepersonell ved medisinske prosedyrer kan man likevel ikke se bort fra, selv om det aldri er rapportert om slike tilfeller, skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

60.000 dør av rabies hvert år

Sykdommen er vanlig i flere deler av verden, særlig hos hund, katt, flaggermus, rev og gnagere. Alle disse kan overføre smitte til mennesker. Rundt 60.000 mennesker som får rabies dør av sykdommen hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Det er en sykdom som forekommer i rundt 150 land. Mesteparten i Afrika, spesielt sør for Sahara og i Asia.

– Ofte er det lavinntektsland hvor det er mye dårligere helsevesen og helsevern. Dermed har man heller ikke gode tall på tilfeller av rabies hos mennesker, forteller Feruglio.

Flere nordmenn bekymret

Nyheten om at en person har blitt alvorlig syk av rabies i Norge, har gjort flere i Norge bekymret. Folkehelseinstituttet har registrert en økning i antall henvendelser fra nordmenn som har blitt bitt av hund når de har feriert i utlandet.

– Rabies er en alvorlig rabies sykdom som smitter fra dyr til menneske via bitt, kloring eller slikk. En må ha vært i tett kontakt med det smittsomme dyret for å smitte et menneske, sier Feruglio.

– Unngå kontakt med dyr

Hvilke råd vil dere gi til nordmenn som reiser til land der rabies forekommer?

– Det viktigste rådet vi gir er at man skal unngå å ha kontakt med dyr. Spesielt hunder og katter, men alle pattedyr. Det er også mulig å vaksinere seg mot denne sykdommen dersom man skal oppholde seg i områder over lengre tid hvor det er rabies.

Rabies kan forebygges med vaksine både før og etter kontakt med smitteførende dyr.

– Om man har blitt bitt av dyr som man mistenker kan være smittet av rabies så må man oppsøke helsevesenet så snart som mulig. Det er ikke noe som må skje der og da, men så snart som mulig, avslutter Feruglio.

Les også: Brenner reinsdyr på Svalbard i frykt for rabies

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har kartlagt og følger opp flere med nødvendige tiltak for flere personer rundt om i landet. De var i samme reisefølge med personen som ble smittet av rabies etter å ha blitt bitt av en hund.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix