Flere førstegangsvelgere på valglistene enn noen gang

BERGEN (NRK): Samme år som han skal stemme for første gang, stiller Joel Ystebø (17) til valg. Tallet på ungdomskandidater i kommunevalget har økt med 21 prosent siden forrige lokalvalg.

Joel Ystebø

STILLER TIL VALG: Joel Ystebø (17) er både førstegangsvelger og listekandidat for KrF i Bergen.

Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– Det er bra at ungdom engasjerer seg og stiller til valg. Det er veldig kult, sier Joel Ystebø (17).

Han er 3.-kandidat på valglisten for KrF i Bergen. Han representerer en statistikk som viser en gradvis økning av førstegangsvelgere de siste fire valgperiodene. Fra valget 2015 til i år har det skjedd et kraftig hopp.

Klima engasjerer

Siden forrige lokalvalg har det vært en økning på 21 prosent blant førstegangsvelgere som stiller til valg i kommunestyrene, ifølge tall NRK har hentet inn.

Professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jacob Aars, tror klimasaken er en viktig årsak til det.

– Det har vært et økt politisk engasjement blant unge, ikke minst i klimaspørsmålet. Dette gjør det viktig for de politiske partiene å ha unge på listene, mener Aars.

Aars sier økningen er størst blant de aller yngste velgerne mellom 18 og 25 år. Samtidig går det totale antallet listekandidater ned.

– De unge er fortsatt underrepresentert på listene. I den grad de unge står for en egen dagsorden, kan det bringe inn nye saker. Dette kan også virke rekrutterende, sier Aars.

Jacob Aars

ØKT ENGASJEMENT: Professor Jacob Aars mener de unges engasjement i klimasaken har gjort det viktigere for partiene å ha unge kandidater på listene.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Unge kandidater

I Etne står 18 år gamle Johanne Rafdal Lauritsen på 4. plass for Høyre. Hennes mål er å vise ungdom at politikk er gøy, og ikke trenger å være så komplisert som mange tror.

– Hjertesakene mine er inkluderende arbeidsliv og å støtte opp om private bedrifter og gründere, sier Lauritsen.

Johanne Rafdal Lauritsen

HØYRE: Johanne Rafdal Lauritsen (18) står på 4. plass på Høyres liste i Etne.

Foto: Tale Hauso / NRK

I Kvinnherad stiller 19 år gamle Andreas Ølvestveit til valg på 16. plass for Senterpartiet.

– Jeg vil jobbe for at flere på min egen alder vil flytte hjem etter at de har fullført studiene, sier Ølvestveit.

På kort sikt håper han å komme inn i kommunestyret.

– Kanskje et framtidig mål kan være å bli fiskeriminister, sier Ølvestveit.

Andreas Ølvestveit

Sp: Andreas Ølvestveit (19) står på 16. plass på Senterpartiets liste i Kvinnherad.

Foto: Tale Hauso / NRK

17 år gamle Sigve Mandelid står på 5. plass for Arbeiderpartiet i Sunnfjord. Han valgte å engasjere seg i politikken på grunn av den omstridte saken om fjorddeponi i Førdefjorden.

– Jeg synes denne saken var så interessant, og veldig viktig for meg, sier Mandelid.

Sigve Mandelid

Ap: Sigve Mandelid (17) står på 5. plass på Arbeiderpartiet sin liste i Sunnfjord.

Foto: Arthur do Carmo / NRK

Spisset debatt

I Bergen har Joel Ystebø gledet seg lenge til å stemme, og føler seg motivert til å gjøre en innsats.

Han synes det er positivt at ungdom tør å tre inn i politikken, selv om debattklimaet kan være tøft til tider.

– Det er bra at ungdommer engasjerer seg, på tross av at debatten er mer spisset og at mange opplever hets, sier 17-åringen.