Hopp til innhold

Kraftig økning i antall babyer med rusabstinens

Flere barn fødes av mødre som har brukt metadon eller subutex under svangerskapet. – Hvert eneste barn blir født med abstinenser, sier barnelege.

Nyfødt. Illustrasjonsbilde.

FØDES MED ABSTINENSER: 32 barn ble fostret opp mens mor gikk på LAR i 2012, ifølge Helsedirektoratet. I år forventer ett av sykehusene i Norge å motta inntil 14 slike barn. (Illustrasjonsbilde).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Narkomane kvinner som blir gravide mens de får legemiddelassistert rehabilitering (LAR), blir rådet av helsedirektoratet til å fortsette med de sterke medisinene.

Overlege Hallvard Reigstad nærbilde.

ROPER VARSKO: Barnlege Hallvard Reigstad ved Haukeland universitetssykehus er bekymret for hvordan barna får det senere i livet. Han mener kvinnene bør få informasjon om avrusning og nedtrapping.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

I noen tilfeller blir mødrene rådet til å trappe opp inntaket, av de ekstremt vanedannende medisinene subutex og metadon.

Inntil for noen år siden gjaldt dette ett barn hvert år ved Haukeland universitetssykehus. I år forventer de minst 14 slike barn.

Nyfødte barn med abstinenser er noe av det verre jeg ser. Vi må behandle dem med morfin, de har det vondt.

Hallvard Reigstad, barnelege

– Vi fikk ett til to barn i året, stabilt over mange år. Så har det økt de seneste årene. I år venter vi 12-14 barn til behandling, sier barnelege Hallvard Reigstad.

Denne økningen er ved bare ett sykehus, og Reigstad tror det vil gjelde på landsbasis. En av årsakene til økningen, er at flere narkomane får tilbud om LAR.

– Kravene for hvem som får LAR er endret. Spesielt kan flere yngre kvinner få behandling, sier Reigstad.

Forskere og leger er uenige om hvilke konsekvenser det får.

Født med abstinenser

Så og si alle barna får abstinenser etter fødselen. Langtidsvirkningene er lite dokumentert. Noen forskningsrapporter hevder det er ufarlig for fosteret.

Nye internasjonale studier hevder at de sterke medikamentene gir barna langtidsplager. Som problemer med atferd og konsentrasjon, og noen kan få ADHD.

– Barna som fødes får veldig kraftige abstinenser, som vi må behandle med morfin. Det ville overraske meg om ikke det skulle ha en langtidseffekt på barnets hjerne, sier Reigstad.

– Det er veldig vondt å se et barn gjennomgå abstinenser. De har det vondt. Et nyfødt barn med abstinens er noe av det verre jeg ser, sier barnelegen.

Helsedirektoratet anbefaler LAR

Helsedirektoratet anbefaler at mor fortsetter med LAR-behandling. Det er i tråd med mange europeiske land, og Verdens Helseorganisasjon.

De siste tallene helsedirektoratet har, viser at 32 barn ble født under LAR-programmet i 2012.

– Det har ikke vært en voldsom økning, men det har vært en gradvis økning på landsbasis, sier Gabrielle Welle Strand, seniorrådgiver og lege i Helsedirektoratet.

Hvorfor anbefaler dere videre bruk under graviditet?

Nyfødt baby med opiat-abstinenser

LANGTIDSEFFEKTER: Bruk av LAR under graviditet er koblet til alt fra størrelse på barnets kranie og prematurfødsler, til atferdsproblemer og ADHD.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi vet lite om hvilke langtidseffekter LAR-bruk får for barnet, men vi vet enda mindre om hva som skjer dersom mor trapper ned under svangerskapet. Utfra den mangelen på kunnskap vi har, er dette det tryggeste vi vet, sier Strand.

Helsedirektoratet anbefaler mer forskning, til tross for at det har blitt stemt ned på Stortinget tidligere. Nå jobber Universitetet i Oslo med flere forskningsprosjekter om rusavhengighet, blant annet fødsler under LAR.

– Mødrene klarer ikke slutte

Om mor slutter med metadon før eller etter fødsel, må barnet likevel gå gjennom abstinenser, mener Strand.

Hovedutfordringen er at man ikke kan følge med på hva som skjer med fosteret i magen, dersom mor trapper ned bruk av de sterke medikamentene. I tillegg risikerer man at mødrene tyr til andre legemiddel, dersom de selv opplever abstinenser.

– Veldig få mødre har greidd å trappe ned eller slutte helt med metadon og subutex. Vi kjenner til bare tre tilfeller, sier Strand.

Det er ikke erfaringene til barnelegen på Haukeland.

Ultralyd av baby på Subutex/Metadon

ULTRALYD: De nyfødte barna får sterke abstinenser, som gjerne behandles med morfin.

Foto: Christian Kråkenes

Tror kvinnene ønsker det

– Mange av kvinnene jeg møter er svært motiverte for å trappe ned behandlingen, fordi de er veldig bekymret for barnet. Jeg er helt overbevist at om de fikk riktige råd og informasjon, så ville mange velge det alternativet, sier Reigstad.

Barnelegen er bekymret for at kvinnene ikke får riktig informasjon, om de mulige langtidsskadene for barna.

– Jeg tror at vi har vektlagt moren sitt behov, foran barnet sitt hensyn, sier Reigstad.

– Vi mener at dette er den beste behandlingen, for at graviditetene skal kunne følges opp, svarer Strand.