Flere aborterer fostre med Downs

Aborter på grunn av Downs syndrom er tredoblet på få år. En ny blodprøve har de to siste årene gjort det lettere å oppdage genetiske feil hos fosteret.

Downs syndrom

DOWNS SYNDROM: Stadig færre velger å bringe barn med Downs syndrom til live.

Foto: Veigård, Erik / SCANPIX

Monika Borge

TRIST: Monika Borge, leder av Ups & Downs synes utviklingen er trist.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Nesten dobbelt så mange av de over 38 år ber om å få testet fosteret etter at blodprøven ble innført på Haukeland og Ullevål sjukehus. Nesten alle gravide velger å fjerne fostre med kromosomfeil.

Leder Monika Borge i interesseforeningen Ups & Downs i Hordaland synes det er en trist utvikling.

- En blodprøve virker jo så enkelt, og da tar man gjerne det enkleste valget, å ta barnet vekk. Men det er veldig synd, fordi det går fint altså. Vi har et flott liv med vår datter, og vår datter har et flott liv. Det er det viktig å få frem, sier hun.

Skyldes ny blodprøve

En viktig årsak til økningen er at siden i fjor vår, kan kvinner som er eldre enn 38 år ta en ufarlig blodprøve for å kontrollere om fosteret har kromosomfeil.

Tidligere kunne de gravide bare ta en fostervannsprøve, som gir risiko for utilsiktet abort av friske fostre. Det nye blodprøvetilbudet på Haukeland og Ullevål sykehus gjør at nesten dobbelt så mange av de eldste gravide nå ønsker å få fosteret sitt analysert for genetiske feil.

- Det har vært 87 prosent økning i forespørsler på fosterdiagnostikk på grunn av aldersindikasjon, altså at noen er over 38 år gammel, i følge Lars Fredrik Engebretsen ved Senter for medisinsk genetikk ved Haukeland universitetssykehus.

Han regner med at dette vil gjøre at flere som oppdager kromosomfeil vil abortere enn for et par år siden.

Oppdager tidligere

I tillegg har yngre gravide de siste par årene fått tidlig ultralydundersøkelse hvis de er spesielt engstelige. Dermed har også de kunnet oppdage fostre med misdannelser tidligere enn før.

- De vil nok finne flere fostre med kromosomavvik enn tidligere, mener Engebretsen.

Tredobling på tre år

Fortsatt er det slik at de aller fleste tilfellene av kromosomfeil ikke blir oppdaget før barnet er født. Inkludert tilfeller der misdannelsen blir oppdaget først etter fødselen, blir fire av ti foster med Downs syndrom abortert. Det viser 2005-tall fra Medisinsk fødselsregister og er en tredobling i forhold til 2002.

Færre aborter av friske

Tidligere ble ifølge statistikken et friskt foster ufrivillig abortert for hvert foster som fikk påvist kromosomfeil ved fostervannsprøve. Nå er det langt færre som tar fostervannsprøve for å få heilt sikre svar om kromosomfeil.

- Det er mye færre som tar fostervannsprøve og derfor færre utilsiktede aborter, i følge Engebretsen.