Fleirtal for Hordnesskogen

Fleirtalet i bystyret har i dag gått inn for at dei ønsker at ny godsterminalen skal leggast til Hordnesskogen i Fana.