FLEIRE FERJER INNSTILT:

Ferjestrekninga Hufthamar–Krokeide på fylkesveg 546 er innstilt på grunn av uværet. På Gjermundshanm–Varaldsøy–Årsnes er det stopp i ferjetrafikken. Også på Buavåg–Langevåg på fylkesveg 541 er ferjene innstilt.