Hopp til innhold

Fitjarbuene vil helst klare seg selv

Leirvik (NRK): – Hvis ikke Stord og Fitjar klarer å slå seg sammen er det ingen kommuner i Norge som vil klare det, sier Sigurd Andre Maraas (Frp) i Fitjar.

Valgfergen Fitjar

FITJAR-POLITIKERE: Kommunesammenslåing ble heftig debattert under dagens valgfergestopp i Leirvik. (Fra v.) Agnar Aarskog (Ap), Grete Marit Veka Maraas (Sp), Harald Rydland (KrF), ordfører Wenche Tislevoll (H) og Sigurd Andre Maraas (Frp). Til høyre debattleder Siv Fossåskaret fra NRK.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Valglogo

Fitjarbuene følger nøye med på den store sammenslåingsprosessen som nå er på gang landet rundt. Går det som regjeringen vil, vil det snart være færre kommuner i Norge.

Særlig de små, som Fitjar, har grunn til å være bekymret.

Mange mener at Stord blir den store prøvestenen for sammenslåingsprosjektet. Dersom kommuner på en og samme øy ikke kan samarbeide, hvilke andre kommuner i Norge skal da klare det?

Ikke overbevist

Dette var hovedtema da NRK innledet sin valgfergedebatt fra Leirvik kai torsdag.

– Fitjar har jo lyst til å være alene, men ti år frem i tid, er dere da fortsatt egen kommune, spurte debattleder Siv Fossåskaret fra NRK.

– Ingen har klart å overbevise meg om at vi ikke skal være egen kommune. Folket i Fitjar må være med å bestemme, gjerne ved folkeavstemming. Jeg jobber på Stord og kjører hjem til Fitjar, det er ingen problemer, sier Grete Marit Veka Maraas (Sp) fra Fitjar.

Jeg jobber på Stord og kjører hjem til Fitjar, det er ingen problemer.

Grete Marit Veka Maraas (Sp)

– Jeg er imot sentraliseringsiveren som regjeringen vår har i dag, sier Agnar Aarskog (Ap).

– Lokalsamfunnet i Fitjar skal bestå, med skole og sykehjem, sier Harald Rydland (KrF).

Ønsker folkeavstemning

Høyre-ordfører Wenche Tislevoll på Fitjar er enig i at folket må bestemme:

– Vi må høre på innbyggerne, gjerne gjennom folkeavstemning. Ved en sammenslåeing kan få flere tilbud, eksempelvis tannhelsetjeneste. Vi må sikre at vi har tjenestetilbudet vårt videre, det er viktigst for oss, sier Tislevoll.

I Danmark har det vært mange kommuner rundt København som har blitt fraflyttet fordi man har sentralisert og slått sammen kommuner, minner Harald Rydland (KrF) om.

– Stord og Fitjar blir ikke noen ny kommune, men Stord med et haleheng. Vi har sagt at vi vil snakke med fem kommuner om en mulig sammenslåing.

Befolkningsvekst

– Finnes det noen mellomting, å slå alle Stord-kommune sammen, eller delvis samarbeide?

– Det er lavt debattnivå på saken, både når det gjelder leserinnlegg lokalt og engasjemente på Stortinget, sier Agnar Aarskog (Ap).

Innbyggertallet i Fitjar har steget med 27 personer. Kommunen har tre skoler og ligger sentralt til geografisk med kort avstand til attraktive arbeidsplasser, og man har en vindmøllepark som genererer millioninntekter, mye frivillig aktivitet, Fitjarfestivalen og Håkonarspelet, for å nevne noe.

– Jeg vet hvordan de er laget, da... Største veksten skjer i Dåfjord, derfor må vi bygge ny vei dit, sier Maraas fra FrP.

Harald Johan Sandvik, journalist i Fitjarposten, oppsummerte valgdebatten slik:

– Dette var en god debatt med flinke politikere, men de sa ikke noe nytt, selv om de er veldig opptatt av sammenslåingsprosessen. Det alltid vil ligge en konflikt der om fitjarbuen skal gi fra seg noe, sier Sandvik.