Fire mister jobben på Sandane

Regjeringa at bestemt at Helfo sitt kontor på Sandane blir lagt ned, skriv Firda. Nedlegginga betyr at fire personar mister jobbane sine. Den statlege etaten handterer blant anna trygdeoppgjer og refusjon av utgifter til kjøp av legemiddel og helsetenester.