Hopp til innhold

For første gang er finske soldater på øvelse i Norge som del av de allierte Nato-styrkene

NATOs nye medlem Finland trener i «helvetesuka» sammen med Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen. Øvelsen utenfor Bergen er beinhard og intensiv.

Øvelse Sjøkriger, Kadett Otto Laakkonen

SLITEN FINNE: Finske Otto Laakkonen endelig på vei inn til litt varme, ei uke i felt skal bryte ned og bygge opp.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er veldig lite søvn og veldig lite næring. Vi gjør noe hele tiden. Jeg er ganske trøtt. Hvis jeg hadde satt meg ned, hadde jeg sikkert sovnet ganske raskt, sier kadett Otto Laakkonen.

Det skal være et slit.

Det skal være realistisk.

Det skal skorte på mat og søvn.

Forsvarers Høgskole Sjøkrigsskolens avslutningsøvelse for førsteårskullet, «Sjøkriger», gjennomføres i disse dager et sted i skogen og i kystsonen utenfor Bergen.

Norske og finske soldater jobber side om side.

Tunge løft

Det skal slett ikke være lett - og soldatene sliter seg tidlig ut i øvelsen.

Foto: Forsvaret
Høyt og lavt, rapellering langs demning

Rapellering og fjellsikring er naturlige deler av øvelsen.

Foto: Forsvaret
Militært baklengsstup

Baklengs militærstup - slik du kanskje har sett det på Kompani Lauritzen...

Foto: Forsvaret
Ut i vann med full utrusting

Under vann i full utrusting

Foto: Forsvaret
Norske og finske styrker side om side.

Norske og finske soldater står side om side.

Foto: Forsvaret

– Vi klarer ikke å sette dem i situasjoner som tar dekning for alt som de kan møte i krig. Men vi prøver å gi dem noen øvelser der de har vært veldig slitne og sultne. Det har vært stress og frykt involvert, og de har som lag har måttet løse oppdrag sammen, sier seksjonssjefen for veiledning, trening og øvelse på Sjøkrigsskolen, Ole Steinsland.

«Helvetesuka» skaper mestring

De liker ikke å kalle denne uka for alle sier på folkemunne, «helvetesuka». Sjefen for sjøkrigsskolen understreker at det hele handler om å mestre situasjonen, alene, i tropp og i større fellesskap.

Det er en øvelse der vi har en mulighet til å ta vekk elever som ikke egner seg. Der vi etter nøye vurdering ser at dette går ikke for den militære profesjonen. Så det er en mestringsøvelse, sier sjef Bård Eriksen.

Øvelse Sjøkriger, Sjef SKSK Bård Eriksen

– De har en historie med seg i sin sjøsekk eller ryggsekk fra gammelt av, med tunge kriger, vinterkriger og slike ting. Vi lærer av det. Vi ser det ligger i ungdommen der det går av generasjon til generasjon. Så de har vår ytterste respekt, sier sjef Bård Eriksen på Sjøkrigsskolen om de finske soldatene.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Og rett og slett en utslagsøvelse òg? Du må bestå for å gå videre?

Ja, det må du gjøre. Men da kan vi også gi ett forsøk til, hvis vi ser at det er hensiktsmessig. At de kan modnes inn i et forsøk nummer to sier Eriksen.

De finske marinesoldatene har tidligere vært med på øvelsen, men nå er det første gang de er med som felles NATO-allierte.

I begynnelsen skal man kjempe med seg selv, og så skal man kjempe med andre, sier den finske kadetten Otto Laakkonen.

Han er på vei inn i et telt, til litt hvile og litt varme. Han har vært på beina lenge nå, og matrasjonene har gradvis blitt innskrenket.

Øvelse Sjøkriger, kadett Laakkonen

Kadett Otto Laakkonen opplever at NATO-medlemskapet gir det finske forsvaret tilgang på mer ressurser.

Foto: John Inge Johansen / NRK

NATO-medlem

Etter at Finland ble med i NATO i 2023, er Norge blitt en nærmere alliert. Landet har riktignok vært med i «Partnerskap for fred» siden 1994. Prosjektet ble opprettet like etter kollapsen av østblokklandene.

Det finske forsvaret regnes som det sterkeste i Norden. Dersom det blir krig kan de stille med nesten tre hundre tusen soldater, og en reservestyrke tett oppunder en million.

Til sammenlikning er Norges totale styrke på rundt sytti tusen personer.

Øvelse Sjøkriger, OPS

Det er andre og tredje-årselevene som setter i gang de ulike delene av øvelsen fra operasjonssentralen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Etter flere kriger på 1900-tallet, og trusselen fra Sovjetunionen under den kalde krigen, har Finland hatt et sterkt forsvar basert på verneplikt.

Befolkningen kanskje er kanskje mer sammensveiset på grunn av historien. Alle menn går inn gjennom verneplikten, kvinnene går frivillig. Det bygger et fellesskap, sier Laakkonen.

Mer alvor nå

Øvelsen «Sjøkriger» går over en hel uke. Markørene som spiller fiender i øvelsen og de som organiserer det hele i kommandosentralen, er andre- og tredjeårskullene.

Forsvaret ønsker ikke å fortelle hele innholdet i hvert enkelt øvingselement, siden det skal være en overraskelse for de som deltar.

Bakteppet, med verdenssituasjonen slik den er i dag, gjør at samarbeidet mellom Norge og Finland får større alvor.

Les også Full enighet om ny forsvarsplan: – En historisk dag for Norges sikkerhet

Pressekonferanse i vandrehallen med representanter for alle partiene som har medlemmer i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Fra v. Bjørnar Moxnes (R), Rasmus Hansson (MDG), Ingrid Fiskaa (SV), Christian Tybring-Gjedde (Frp), Ine Marie Eriksen Søreide (H), Nils-Ole Foshaug (Ap), Bengt Fasteraune (Sp), Guri Melby (V) og Dag-Inge Ulstein (KrF)

Frem til i år har det vært et skole-til-skole-samarbeid og internasjonalisering med utveksling av kadetter. Men nå har vi gått over i en allianse, der våre kadetter også må være forberedt på potensielt å kjempe sammen, sier seksjonssjef Steinsland.

Det er et alvor, men òg en felles trygghet. De blir kjent med hverandre og ser at her er det to profesjonelle avdelinger som øver sammen, avslutter Steinsland, før soldatene får nok en varsling om at de skal ut på oppdrag.

Igjen.