Vil være stemme for stemmeløse

Filip Rygg vil jobbe for bedre rusomsorg i Hordaland om han havner på Stortinget.

filip rygg
Foto: Kristian Ervik / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

25-åringen driver aktivt valgkamp på internett og har blant annet en godt besøkt blogg. Rygg er kommunalbyråd for Kristelig Folkeparti i Bergen.

Filip Rygg har vokst opp i Danmark, Sverige, Sveits og Nederland. Han har brukt mye tid på politikk siden han flyttet til Bergen som tenåring.

Som andrekandidat for Kristelig Folkeparti kan Filip Rygg bli en av Hordalands stortingsrepresentant etter valget i september 2009.

Statlig finansiert bybane

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Sikre de rusavhengige umiddelbar behandling og ettervern. Denne gruppen mangler helt fundamentale rettigheter og få som taler deres sak. Konkret foreslår vi derfor et mottakssenter for rusavhengige i Bergen.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– I tillegg til god arealpolitikk, godt busstilbud og restriksjoner for biltrafikken, mener vi at hovedgrepet må være en statlig finansiert utbygging av et helhetlig bybanenett!

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Må aller helst unngås, eventuelt graves ned.

Ukrenkelig menneskeverd

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Fokus på et ukrenkelig menneskeverd, et aktivt forvalteransvar for den jord vi lever på og en radikal omsorg/nestekjærlighet for våre medmennesker.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Jeg ønsker å være en stemme for de stemmeløse, for eksempel rusavhengige, funksjonshemmede, psykisk syke, barn utsatt for overgrep! I tillegg ønsker jeg å være en tydelig stemme for Vestlandet.

Vil ha mest mulig gjennomslag

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Å sikre KrF-velgerne mest mulig gjennomslag for den politikk de har stemt på.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Det som gir KrF mest gjennomslag.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Det som gir KrF minst gjennomslag.