Ferje må lade

På ferjesambandet Lavik-Oppedal vert to ferjeavgangar kansellerte. Dette gjeld frå Lavik kl. 14.30 og frå Oppedal kl. 15. Norled melder at ferja må til lading.