Seks ting du bør vite om køprising

Fra i dag er Bergen landets dyreste bompengeby. Men du kan faktisk spare penger om du legger om kjøremønsteret ditt.

Køprising i Bergen
Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Å kjøre gjennom bompengeringen i Bergen steg 1. februar fra 25 til 45 kroner. Den såkalte køprisingen er et tiltak for å spre trafikken, skape færre køer og redusere luftforurensningen.

Ingen andre byer i Norge kan vise til like høy bompengesats enn vestlandsbyen mellom de syv fjell.

Men hva vil egentlig køprisingen innebære for deg i praksis? Her er seks ting du bør vite om den nye ordningen.

1) De nye takstene

 • I rushtiden 06.30-09.00 og 14.30-16.30 heves taksten fra 25 til 45 kroner per passering for personbil.
 • Har du bombrikke med rabattordning, som åtte av ti bilister har, stiger taksten fra 20 til 36 kroner per passering.
 • Utenom rushtiden, samt lørdag og søndag, senkes taksten fra 25 til 19 kroner per passering.
 • Har du bombrikke med rabattordning, senkes taksten fra 20 til 15,20 kroner per passering.
 • Du vil altså betale mer 4,5 timer i døgnet, mens du 19,5 timer i døgnet betaler mindre.
  Køprising i Bergen

  DU KAN SPARE: Prisene i rushtiden er nå hevet i Bergen, men på døgnets 19,5 øvrige timer, samt lørdag og søndag, senkes taksten fra 25 til 19 kroner per passering. Og 15,20 dersom du har rabattavtale.

  Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

LES OGSÅ: Gjett hvem som taper mest på køprisingen

2) Noen taper, andre sparer

Er du fleksibel og kan kjøre til jobb utenom rushtiden vil bompengene gi deg en årlig kostnad på 6900 kroner. Da sparer du 2300 kroner årlig i forhold til gammel sats.

Kjører du personbil til jobb i rushtiden og betaler full takst får du en årlig bompengekostnad på 16.560 kroner. Økningen utgjør 5060 kroner årlig.

Kjører du kun kollektivt til jobb og har periodekort hos Skyss (voksen, 180-dagersbillett, 5 soner) har du en årlig kostnad på 10.660 kroner. Da slipper du til gjengjeld bompenger og driftsutgiftene til bil.

LES OGSÅ: – Hev bompengene til 500 kroner

Kristian Bauge, Statens vegvesen

SPENT PÅ TRAFIKKTALLENE: Kristian Bauge, rådgiver i Statens vegvesen.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

3) Så mye vil trafikken synke

Statens vegvesen har laget prognoser som anslår at køprisingen kan slå ut slik:

– Vi er spente på å se effekten og om folk finner kreative løsninger og alternative kjøreruter. Vi tror at de fleste vil opprettholde sitt normale kjøremønster. Vi håper samtidig at flere vil velge sykkel, kollektivt eller gå, sier rådgiver Kristian Bauge i styring- og strategistaben til Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Bergen brukte bare 21 dager på å bryte loven

4) Hvorfor innføres køprising

Formålet er å regulere kapasitetsutnyttelsen i veisystemet ved å spre trafikken i tid.

Gjennom en avgift på bilreiser i rushtiden skal bilistene konfronteres med de reelle samfunnsøkonomiske kostnadene ved hver enkelt reise.Intensjonen er at større spredning i trafikken vil gi redusert luftforurensning og bedre byluft.

– Jeg tror det er helt nødvendig. Vi skriker til staten om flere virkemidler. Da må vi bruke det vi har, som skal gi oss mindre biltrafikk og bedre byluft, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) til NRK.

LES OGSÅ: Bompengebyen Bergen

Bomringen i Bergen

PROTESTERER: Bergen har en over 400 år lang bompengetradisjon. Denne karen viser hva han mener om bompenger i 1986.

Foto: SCANPIX

5) Bergen dyreste bompengeby

I forhold til folks årsinntekt har det ikke vært så kostbart å kjøre inn til Bergen sentrum siden 1800-tallet.

Køprising er foreløpig bare innført i noen få byer i verden. De viktigste er Singapore, London og Stockholm.

I Norge har en rekke av de store byene for lengst innført bompenger. I likhet med Bergen har Trondheim tidsdifferensierte bomsatser, som er en form for køprising. Det samme har Stavanger og Kristiansand.

6) Bompengebyen Bergen

Bergen har en over 400 år lang bompengetradisjon. Siden 1767 har «tønnepengene» tilfalt Sjøfarendes Aldershjem på Nordnes.

 • 1851: Nygårdsbroen åpner. Pris (for person, med eller uten hest): 1 skilling (3,33 øre), 40 kroner etter dagens lønnsnivå.
 • 1956: Puddefjordsbroen og Eidsvågstunnelen åpner. Pris: 30/60 øre, 13,50/27 kroner etter dagens lønnsnivå.
 • 1968: Løvstakktunnelen åpner. Pris: 75 øre, 15 kroner etter dagens lønnsnivå.
 • 1986: Bomringen i Bergen åpner. Pris: 5 kroner, 18 kroner etter dagens lønnsnivå.
 • 1999: Takstøkning. Pris: 10 kroner, 19 kroner etter dagens lønnsnivå.
 • 2004: Takstøkning. Pris: 15 kroner, 23 kroner etter dagens lønnsnivå.
 • 2013: Takstøkning. Pris: 25 kroner, 26 kroner etter dagens lønnsnivå.
 • 2016: Innføring av tidsdifferensierte bompenger. Pris: 45 kroner i rushet, 19 kroner utenom.