Felde held fram som fylkesleiar

Anders Felde (i midten) frå Byrkjelo vart fredag attvald som leiar i Sogn og Fjordane bondelag. Felde, som har vore leiar sidan 2015, får med seg Ole Bjarne Hovland (nestleiar), Nils Magne Gjengedal, Kari Sigrun Lysne og Henriette Sunde (styremedlem) i styret.

Anders Felde held fram som leiar i bondelaget.
Foto: Sogn og Fjordane bondelag