Fekk rekning for protest-banner

Grunneigar Anders Fretheim hang opp protestbanner mot cruiseskip tvers over elva Flåm. Kommunen reagerte ved å sende to mann som fjerna plakaten. No har Fretheim fått ei rekning på 3000 kroner for jobben, skriv Sogn Avis. Fretheim har valt å betale rekninga, men karakteriserer den som ei bot, og hevdar han blir forsøkt knebla. Fretheim har markert seg som ein aktiv motstandar av den auka cruiseskiptrafikken til bygda.