Fekk ikkje behandla anken

Den tredje av brørne som er sikta for å ha starta brannen på Selje hotel i november i fjor, er fengsla i fire nye veker. Mannen ba Høgsterett vurdere påtalemakta si frykt for at han skal stikke av, men ankeutvalet forkasta anken. Politiet kan halde på mannen til 19. juni. I slutten av april vart dei to brørne, som er styreleiar og hotelldirektør, fengsla i åtte veker. Direktøren har erkjent å ha starta brannen.

Selje hotel
Foto: Oddleif Løset / NRK