Fekk berga hund ut av røyr

Reddande englar! Geir Ove Sva, Nils Espeseter og Leidulf Øyre med hunden brannvesenet fekk berga ut av eit dreneringsrøyr i Sogndal i dag. Hunden hadde gått seg fast i røyret, men Sogn brann- og redning kom til og hjalp den ut i live.

Geir Ove Sva, Nils Espeseter og Leidulf Øyre redda denne hunden frå drukningsdøden i Sogndal.
Foto: Johnny Skjerping / Sogn brann- og redning