Hopp til innhold

Fedje-ubåten heves

- Vi har lagt avgjørende vekt på utrygghetsfølelsen hos lokalbefolkningen, sier Helga Pedersen til NRK.

Helga Pedersen snur i ubåt-saken.
Foto: Bildemontasje: Kjell Jøran Hansen / NRK

Regjeringen har i dag bestemt at vraket av ubåten U-864 - med 65 tonn kvikksølv ombord - skal heves og at forurenset havbunn skal dekkes til med rene masser.

Det opplyser Fiskeri- og Kystdepartementet i en pressemelding.

HØR MINISTERENS BEGRUNNELSE HER!

I 2007 og 2008 har Kystverket, med bistand fra Det Norske Veritas, gjort en nærmere vurdering av en heving av vraket med kvikksølvlasten, og vurdert dette tiltaket i forhold til en tildekking av både vraket og forurenset havbunn. Dette arbeidet har synliggjort ulike risikoelementer ved alternativene. Det er en helhetsvurdering, der risiko og kystbefolkningas og fiskerinæringas bekymring knyttet til en tildekkingsløsning har vært viktige elementer, som har ført fram til denne beslutninga, skriver fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i meldingen.

Havbunnen dekkes

Fiskeri- og kystministeren mottok den 10. november i fjor Kystverkets faglige anbefaling om tildekking av vraket og forurenset havbunn. Det Norske Veritas (DNV) presenterte samtidig sine tekniske evalueringer og risikovurderinger av ulike forhold som kan påvirke gjennomføringen av alternative tiltak mot forurensningen fra vraket.

Det er vurdert at en heving sannsynligvis vil fjerne en stor del av forurensningskilden. Gitt en vellykket gjennomføring vil hevingskonseptet som er utarbeidet ivareta miljøutfordringene på en tilfredsstillende måte.

Den forurensede havbunnen skal dekkes med rene masser, fordi man ikke kan fjerne så store mengder forurensede sedimenter uten ytterligere spredning av kvikksølv til nye områder.

- Skal heves med beholder

- Kystverket og DNVs grundige arbeid har bidratt til å synliggjøre ulike risikoelementer ved de to alternative tiltakene for å håndtere forurensningen fra vraket og den forurensede havbunnen. Det har vært svært viktig for meg å supplere de faglige utredningene med samtaler med lokalbefolkninga og politikere i området. Sett i sammenheng med kystbefolkningas og fiskerinæringas store bekymring for virkningene av en permanent lagring av den miljøfarlige lasten på havbunnen, anser vi at en heving innebærer en akseptabel risikio, sier fiskeri- og kystministeren.

Les også: - Dette skal feires

- Dette er en lettelse

Helga Pedersen på Fedje

LYTTET TIL LOKALBEFOLKNINGEN: En høylytt lokalbefolkning møtte Helga Pedersen da hun besøkte Fedje i slutten av 2008.

Foto: Hommedal .Marit / SCANPIX

Kystverket konkluderer med at heving av vrakdelene vil være en teknisk gjennomførbar, men svært kompleks operasjon.

Som ledd i arbeidet med en nærmere vurdering av hevingsalternativet i 2007 og 2008 har Kystverket gjennomført en anbudskonkurranse i EØS-området og forhandlet kontrakt med et verdensledende hevingsfirma som har lang erfaring og tidligere har gjennomført utfordrende bergingsoperasjoner.

Det er tatt forbehold om Stortingets samtykke. For å ha et best mulig grunnlag for å legge saken fram for Stortinget skal det gjennomføres en uavhengig, ekstern kvalitetssikring av hevingstilbudet.

Metoden som nå er valgt, inneholder en rekke risikoreduserende tiltak i forhold til tidligere tilbud om heving.

Fedje-ubåten kvikksølvtank
Foto: Kystverket

– Vraket skal heves med en stor beholder under som kan fange opp løst kvikksølv og skal fraktes til land på et spesialfartøy. Dette er viktige tiltak, som samlet sett øker sannsynligheten for en vellykket gjennomføring, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Fiskeri- og kystministeren mottok 10. november i år anbefalingen fra Kystverket og utredningene fra Det norske Veritas om vraket av ubåten som ligger utenfor Fedje i Hordaland.

SE NETT-TV: Derfor hever hun ubåten.

Video nsps_upload_2009_1_29_19_18_4_586.JPG
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

MER OM UBÅTVRAKET:

LES MER: - Hadde vært kult å heve u-båten

LES MER: Kvikksølvet må ut av landet

LES MER: Sp sentralt går for heving

LES MER: Ingen avklaring på Fedje

LES MER: - Best å fryse ned

LES MER: Har avtale for heving av Fedje-ubåten

LES MER: Fedje jubler for Ap

LES MER: Vil ikkje heva ubåten på Fedje