Hopp til innhold

Fasit!

Klarte du å svare på alt? Her er løsningen.

Fasit:

15,8 + 0,44 =

b) 16,24

Hvilket tall har størst verdi?

a) 0,52

Guri er på sykkeltur. Hun har syklet 18 km. Da har hun igjen en tredel av turen. Hvor langt skal guri sykle?

d) 9 km

Ida har et snøbrett som er 150 cm langt. Hun skal lage en tegning av snøbrettet i målestokken 1:5. Hvor langt blir snøbrettet på tegningen?

d) 30 cm

Hva er størst volum?

c) 0,6 dm^3