Farevarsel for flaum og vind

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for nedbør og fare for flaum. Områda midtre- og indre Sogn, og indre strok av Hordaland blir hardast råka. Det kan komme opp til 150 mm nedbør. For Hordaland gjeld også gult farevarsel for vind.

Farevarsel for flaum i Vestland
Foto: Varsom.no