Faremo lover nød-SMS

Justisministeren garanterer døve og hørselshemmede et nødhjelpssystem innen 2015.

Nødtelefon for døve

GARANTERER SMS-TRYGGHET. I dag er døve avhengig av en stasjonær PC for å nå nødtelefonen. Nå lover justisministeren SMS-nødvarsling innen 2015.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Mens vi andre kan plukke opp telefonen og ringe etter hjelp til oss selv og andre, er de døve og hørselshemmede avhengig av gammeldagse teksttelefoner for å få hjelp.

NRK har tidligere skrevet om døve Helge Herland som på ingen måter kan kontakte nødetatene dersom han er utenfor husets fire vegger. Dermed kan han verken skaffe hjelp til seg selv – eller andre.

Lover nødhjelp innen 2015

– Det gjelder ikke bare om noe skjer meg, men også om jeg kommer først til et ulykkessted. Mitt mareritt er å komme til et sted hvor en mor og et barn har kjørt utfor veien, det er natt og jeg er den eneste som kommer. Jeg er hjelpeløs, og hvert eneste minutt teller. Man føler seg veldig dum som døv om man havner i en slik situasjon, sa Herland til NRK i mars.

Nå lover Justis- og beredskapsminister Grete Faremo SMS-trygget for døve og hørselshemmede, skriver Dagbladet.no.

I dag har døve og hørselshemmede sin egen nødtelefon på nummer 1412. Via en teksttelefon chatter man med en operatør som viderebringer samtalen til nødetatene.

Grete Faremo

INNEN 2015: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) lover SMS-nødvarsling for døve, og garanterer at døve og hørselshemmede vil få tilgang til nytt varslingssystem i 2015.

Foto: Linda Karoline Ringstad / NRK

Ap-statsråden Faremo er sikker på at et SMS-system vil være på plass innen 2015.

– Vi må sikre at den nødhjelpstjenesten som bys døve og hørselshemmede fungerer på en langt bedre måte enn vi evner i dag, systemet er sårbart og gammeldags. Derfor har det vært viktig for oss å jobbe fram en god løsning hvor vi også bruker nødnettet, sier hun til avisen.

Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har lenge jobbet for å få et eget SMS-nummer til nødetatene.

– Vil skape trygghet

Anders Hegre

GODT MOTTATT: Generalsekretær Anders Hegre sier at det er en gledens dag for dem.

Foto: HLF

Generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund Anders Hegre er meget positiv til dette.

– Kjempebra at vi blir tatt på alvor. Dette vil skape trygghet og sikkerhet for de som er avhengig av skriftlig kommunikasjon, sier Hegre til NRK.no.

Justis- og beredskapsdepartementet gir Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å utvikle varslingssystemet, sammen med brukerne.

– Det er bra at justisministeren er tydelig på at brukerne skal tas med. Det betyr at systemet utvikles på brukerens premisser, sier han.