Fare for streik

Det kan bli busstreik i Norge etter at lønnsforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet og NHO og Spekter ikke førte fram, skriver vest24.no. Nå havner oppgjøret hos Riskmekleren. Blir det ikke enighet der, kan det bli streik fra begynnelsen av mai. Uenigheten handler om spørsmål om økonomi og hvordan sjåførenes arbeidsdag skal være.

Norges lengste buss
Foto: Morten Andersen/NRK