Fare for skred

NVE melder om jord-, sørpe- og flaumskredfare i indre delar av Vestland det neste døgnet. Høgare temperaturar fører til stor snøsmelting.