Fare for flaum i breelvar

NVE har sendt ut flaumvarsel i kommunane rundt Jostedalsbreen. Årsaka er høge temperaturar som fører til stor snø- og bresmelting. Det er elvane rundt Jostedalsbreen som er mest utsette. NVE melder om gult farenivå som betyr moderat fare for flaum.

Briksdalsbreen
Foto: Erling Briksdal