Hopp til innhold

Får skryt i Lommemannen-saken

Aktor Per Egil Volldal i den mye omtalte Lommemannen-saken mener politiet i Odda var med på å sørge for et gjennombrudd i etterforskningen.

Lommemannen
Foto: Politiet

NRK Hordaland gjør oppmerksom på at denne artikkelen er omarbeidet etter klage, og at saken har vært behandlet i PFU. Se nederst.

– Gjennombruddet kom da man kunne sammenligne DNA fra flere av sakene. Det at politiet i Odda klarte å sikre DNA, var svært viktig, sier Volldal.

En av få konkrete spor

Tidligere har enkelte politidistrikt fått kritikk for slett etterforskingsarbeid i saker som kan ha blitt utført av Lommemannen.

Saken i Odda er en av få politiet har sikret seg DNA-spor.

Førte til tilståelse

For fire år siden begikk den såkalte Lommemannen et overgrep mot en gutt i Odda Folkebad.

Det lokale politiets etterforsking førte til at man klarte å sikre seg DNA-spor. Dermed ble overgrepet ett av de forholdene Lommemannen har erkjent.

– Som terapi for han

Lommemannens forsvarer, Gunhild Lærum, sier at DNA-beviset på den ene siden har vært ødeleggende for klienten i forhold til skyldsspørsmål. Samtidig har det vært en lettelse for ham å forklare seg rundt dette.

– Han opplever at rettsapparatet gjør et godt forsøk på å gjennomføre denne saken på en skikkelig måte. Og at det gjøres respektfullt og ordentlig. Han får selv se de fornærmede og foreldrene noe som gjør et sterkt inntrykk på ham, sier hun.

Gutten som ble utsatt for overgrep i Odda Folkebad, forklarte seg torsdag i retten.

PFU-logo
BRØT GOD PRESSESKIKK:

PFU behandlet klagen 27. mai 2010, og uttalte følgende:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Sak nr. 027/10
Klagen gjelder to nettartikler og ett nyhetsinnslag, publisert henholdsvis på NRK
Hordalands nettsider og i nyhetssendingen "Vestlandsrevyen". Artiklene og nyhetsinnslaget omhandler vitneavhør av en av de fornærmede i en omfattende overgrepssak - den såkalte "Lommemannen"-saken. Klager er onkel til den fornærmede gutten. Han klager overpubliseringen av detaljerte beskrivelser av omstendighetene rundt overgrepet, og mener NRK Hordaland ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til konsekvensene omtalen har for den fornærmede gutten.

NRK Hordaland viser til at de omarbeidet artiklene på nettsiden deres da de ble gjort oppmerksom på hvordan omtalen av beskrivelsen av overgrepet virket på den fornærmede og hans pårørende. Redaksjonen mener imidlertid at deres omtale av saken ikke er i strid med god presseskikk. De viser til at det var viktig for dem å få fram alvoret i tiltalen i saken, og at omtalen ikke var egnet til å identifisere gutten ut over den krets som allerede var kjent med hendelsen.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke at omtale av pågående rettssaker er en viktig del avpressens samfunnsrolle. Åpenhet om pågående rettsaker vil derfor også gjelde saker som er sensitive, for eksempel saker som omhandler overgrep mot barn. Utvalget vil imidlertid i slike saker understreke betydningen av Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, hvor det manes til å ta hensyn til hvordan omtale av kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende slik at man ikke påfører dem ytterligere belastninger.

Utvalget har tidligere uttalt seg i en tilsvarende klage mot en annen redaksjon. I likhet med den tidligere saken finner utvalget det også i dette tilfellet uheldig at detaljerte opplysninger om overgrepet blir omtalt sammen med konkret angivelse av sted for overgrepet. I dette tilfellet, som i den tidligere saken, legger utvalget vekt på at overgrepet skjedde i en liten by. I tillegg blir det i denne saken gjengitt detaljerte beskrivelser av guttens uttrykte følelser under dommeravhøret i den ene nettartikkelen. Etter utvalgets mening tar dekningen av saken ikke i tilstrekkelig grad hensyn til konsekvensene omtalen av dette kan få for gutten.

Utvalget merker seg at NRK Hordaland omarbeidet nettartiklene etter å ha bli gjort oppmerksom på de pårørendes reaksjoner. Likevel kan ikke utvalget se at dette veier opp for det opprinnelige overtrampet. Utvalget vil vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: "Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet".

NRK Hordaland har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 27. mai 2010
Odd Isungset, Kirsti Nielsen, Halldis Nergård, Jolm Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen