FÅR NØKLANE PÅ MÅNDAG:

Som venta tek Martin Smith-Sivertsen over roret som byrådsleiar i Bergen førstkomande måndag. Då får han nøklane til kontoret av avtroppande byrådsleiar Ragnhild Stolt-Nielsen, skriv Bergen kommune i ei pressemelding. Klokka 11.00 blir det konstituerande byrådsmøte.