Får du dette brevet, må du ikkje betale

Svindlarar trugar med rettssak om du ikkje betalar for nedlasting av ulovlege bilete og videoar på nettet.

Svindelbrev

SVINDEL: Dette brevet har hamna i fleire norske postkasser siste veka.

Foto: Politiet

– Vi har fått fleire meldingar om dette brevet siste veka. Så vi reknar med at det er sendt ut i ganske mange eksemplar, seier Anne Dybo i Økokrim.

Ber danske advokater slutte med «skremselsbrev» til norske nedlastere .

I brevet blir mottakaren oppmoda til å betale 3.700 kroner i kompensasjon for ulovleg nedlasta bilete/videoar på nettet. Konsekvensen av å ikkje betale, er å bli stemna for retten.

Anne Dybo, Økokrim

IKKJE BETAL: Anne Dybo i Økrokrim oppmodar folk om å ikkje gi etter for trusselen i brevet.

Foto: Leif Hatland / NRK

– Det kan sjå ekte ut, men det er openberre svindelforsøk, sa politiførstebetjent Kjell Magne Barsnes i Florø.

Heile landet

Før helga hadde Barsnes fått melding om to brev. Etter at førstebetjenten gjekk ut med åtvaring, fekk han melding om fleire brev i Sogn og Fjordane. Men Dybo i Økokrim seier mottakarane er over heile landet.

– Så langt kjenner vi ikkje til om nokon har betalt. Men det betyr ikkje at folk ikkje har betalt, seier Dybo.

Økokrim vil no vende seg til tysk politi for å finne ut om dei er kjende med brevet. For avsendaren, Hengeler & Latham, hevdar å vere eit tysk advokatfirma.

Ikkje overraska

Firmaet vart stifta i England i mars. Heimesida er berre ei framside utan lenke eller anna informasjon enn det som står i brevet. NRK gjorde før helga gjentekne forsøk på å få kontakt med firmaet på telefon, men fekk berre ein automatisk telefonsvarar som fortel om stor pågang.

Automatisk svar med lovnad om svar innan eitt døgn det einaste svaret vi har fått på e-post. Det kom fredag.

Dybo er ikkje overraska at slike brev og e-postar blir sendt til både firma og privatpersonar no før ferien.

– Folk er meir slepphendte med pengar, og følgjer kanskje ikkje like godt med på kva dei betaler. Vårt råd er å ikkje betale, seier ho.

Blir stressa av truslar

I brevet minner avsendaren om at strafferamma for ulovleg nedlasting er bøter på inntil 10.000 kroner, fengsel på opp til 90 dagar og erstatning på opp til 120.000 kroner.

– Det er truslar om at dersom ein ikkje betaler, så blir ein stemna for retten. Det gjer folk stressa, og enkelte vel å betale for å sleppe å ha dette hengande over seg gjennom ferien, seier Dybo.

– Og dersom dei betalar?

– Betalar dei, så er pengane borte.

Dybo minner om at sjølv om brevet er skrive på godt norsk, så treng det ikkje vere nordmenn som står bak.

Svindelbrev

SVINDEL: Dette brevet har hamna i fleire norske postkasser siste veka.

Foto: Politiet