Får krass kritikk av Helsetilsynet

Helsetilsynet med krass kritikk av den distriktspsykiatriske helsetjenesten etter at psykisk syk 36-åring drepte sin mor. - Alvorlig, sier direktør Stener Kvinnsland.

Video Distiriktspsykiatrien får kraftig kritikk

Helsetilsynet konkluderer med at Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) brøt Spesialhelsetjenesteloven i sin behandling av den nå drapssiktede mannen. 36-åringen ble så sent som i sommer vurdert som ikke psykotisk av Øyane DPS.

17. september i fjor tok han livet av sin egen mor , Jorun Knutsen (61), i hennes hjem på Florvåg på Askøy.

LES OGSÅ: Tilsynssak etter drap | – Pårørende føler seg hjelpeløse

Stener Kvinnsland

TAR SELVKRITIKK: Administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

Foto: Ketil Jordan / NRK

- Alvorlig svikt

«Etter Helsetilsynet i Hordaland sin vurdering, er det i perioden fra våren/sommeren 2005 og fram til september 2010 at det skjer en alvorlig svikt i oppfølgingen av pasienten, i det Øyane DPS ikke sørger for at ansvaret for legemiddelbehandlingen og spesialistoppfølgingen av ham blir ivaretatt.»

Den alvorligste kritikken går på at mannen fikk lov til å kutte ut medisinene sine på eget initiativ, uten at noen grep inn og fikk i stand en grundig medisinsk vurdering hos psykiater.

Administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, erkjenner at kritikken er knusende.

- Ansvaret ligger i vårt system, som ikke i tilstrekkelig grad har klart å fange opp problemene for denne pasienten. Vi tar dette veldig på alvor, og tar konklusjonen til etterretning. Jeg kan ikke garantere at dette ikke kan skje igjen, men vi må gjøre alt vi kan for å minske sannsynligheten, sier Kvinnsland til NRK.no.

Knivdrap på Askøy

DREPT MED KNIV: Store politistyrker rykket ut til boligen på Follese etter at 36-åringen selv ringte og fortalte at han hadde tatt livet av sin mor.

Foto: Remi Bøe Presttun

Skylder på rekrutteringsproblem

Øyane DPS får blant annet kritikk for at 36-åringen ikke har hatt en fast lege ved institusjonen å forholde seg til siden 2005, da hans gamle lege sluttet.

- Problemet ligger i at det har vært for lite kontinuitet i psykiateroppfølgningen for enkeltpasienter. Det har sammenheng med rekrutteringsproblemer. Vi har ikke mangel på penger, men på psykiatere, sier Kvinnsland.

- Tilsynet retter ansvaret mot to personer ved Øyane DPS. Hvorfor er det du som tar på deg ansvaret for dette?

- Fordi dette er en sak som gir lærdom langt utover det som foregår på Øyane DPS. Her dreier det seg om solid dokumentasjonsgrunnlag, klare ansvarsforhold og oppfølgning av pasienter. Selv om saken ligger i en gitt enhet, har den betydning for resten av virksomheten vår. Derfor tar jeg personlig ansvaret, sier Kvinnsland.

Helsetilsynet presiserer i tilsynsrapporten at en ikke har noen garanti for at drapet kunne vært unngått, selv om 36-åringen hadde fått en tilfredsstillende oppfølgning.

- Visste at han var syk

- Vi visste at han var syk og desperat. Derfor overrasker det meg ikke at han drepte moren vår, fortalte siktedes søster og den dreptes datter, Bodil Knutsen, til NRK i et intervju kort tid etter drapet.

LES OGSÅ: Sørgende ba for drapsmannen

SE INTERVJUET HER:

Video Søsteren forteller om drapet på Askøy