Får ikkje riggoppdrag

Westcon Yard i Florø har mista to riggoppdrag fordi innseglinga ikkje er djup nok. Det skriv Firdaposten. Trass i at Kystverket utdjupa Florø-leia sist haust, har dei ikkje fått eit einaste riggoppdrag. Saman med ordføraren i Flora, Flora Hamn, Fram Flora og Maritim foreining i Sogn og Fjordane jobbar dei no for å auke djupna frå 16 til 20 meter.

Westcon Yard Florø
Foto: Harald M. Valderhaug