Får ikkje godkjent økonomiplan

Fylkesmannen godkjenner ikkje Bremanger kommunestyre sitt årsbudsjett for 2015 og økonomiplanen for 2015 til 2018. Ei av årsakene er at kommunen vil bruke utbytte frå eit eigarselskap til drifta av tenestene. Det er etter regelverket ikkje lovleg. Bremanger er registrert i Robek-registeret fordi dei har stor gjeld. Difor skal Fylkesmannen føre kontroll og godkjenne budsjett og låneopptak.