Fant muskelplager hos mobbeofre

Forskerne ville finne ut hva mobbing gjør med kroppen. De fant muskelspenninger, søvnproblemer og magesmerter.

Kristin Buhaug

FORSKER: Overlege Kristin Buhaug har forsket på hva mobbing gjør med kroppen til en person.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Over 80 arbeidstagere med bakgrunn som mobbeoffer har deltatt i studien som er gjennomført av Yrkesmedisinsk poliklinikk ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

– Vi ønsket å finne ut hva mobbing gjør med kroppen til en person, sier overlege Kristin Buhaug ved Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen til NRK.

Resultatet av studien viser at flertallet av pasientene sliter med store muskelsmerter.

– Personer fra hele landet har deltatt og mange av dem har nedsatt bevegelighet og fleksibilitet. Muskelplager er overrepresentert, sier Buhaug.

Lite forskning

Buhaug og kollegene ved Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen har forsket på hvilke effekter mobbing har på arbeidstageres fysiske helse.

– Tidligere studier har fokusert på hvordan mobbing påvirker den psykiske helsen. Vi forsker også på det, men har valgt å fokusere på muskelplager fordi det i veldig liten grad har blitt forsket på.

– Knytter pasientene muskelplagene til mobbeerfaringer?

– Det varierer, sier Buhaug.

Gir kroppslige smerter

Psykolog og professor Kjell Underlid ved Høgskolen i Bergen har skrevet bok etter å ha intervjuet 13 mennesker som har blitt herset med på jobben.

Han mener psykiske og fysiske plager henger tett sammen.

– Hån, forakt, harde personlige angrep og utestenging setter seg i kroppen. Flere av de jeg har snakket med har fått smerter som for eksempel muskelspenninger, hodeverk, søvnproblemer og magesmerter, sier Underlid.

Han sier offer for jobbtrakassering reagerer ulikt.

– Noen blir sinte, redde og triste.

– Påvirket det hvilken grad de fikk fysiske plager?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg vil tro at de som reagerte med angst og depresjon fikk flest fysiske plager.