Fant mindre mikroplast enn forventa

Bergen kommune fikk seg en overraskelse da de skulle undersøke hvor mye gummigranulater fra kunstgressbanene som forsvant ut i naturen. Det var mye mindre enn de hadde trodd, skriver Bergen kommune. – Enten har mengdene vært grovt overestimert, eller så spres mikroplasten til andre områder enn vi har undersøkt. Det er i alle fall noe som ikke stemmer, sier plastforsker Marte Haave.