Hopp til innhold

Fant avføring fra hund og hjort på taket av høydebasseng

ASKØY (NRK): I jakten på smittekilden på Askøy har kommunen nå funnet avføring i terrenget over et høydebasseng på Øvre Kleppe. To nye personer er innlagt på sykehus siste døgn.

Fyller ut analysebestilling ved høgdebassenget på Askøy

FUNNSKJEMA: Bildet ble tatt onsdag da avføringen ble funnet på fjellet. En skisse av høydebassenget er tegnet på skjemaet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kommunen jakter fortsatt på smittekilden som har gjort mange syke på Askøy.

Fra før er det kjent at tarmbakterien campylobacter er funnet både hos pasientene som er innlagt på Haukeland og i et høydebasseng på Askøy.

Nå har kommunen funnet avføring fra dyr på taket av høydebassenget, sier varaordfører Bård Espelid.

– Det ble funnet avføring fra hjort og hund, sier Espelid.

Funnene er gjort utendørs. I tillegg har de funnet spor av at dyr har vært der.

Askøyværingen omtalte funnet først.

Døren til høydebassenget på Askøy

HØYDEBASSENG: Det mye omtalte høydebassenget på Øvre Kleppe er høyst sannsynlig stedet hvor smitten har gått ut fra. Hva smitten skyldes, er derimot uklart.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Smitte kan komme utenfra

Kommunen undersøker videre om smitten har kommet utenfra.

– Vi prøver få finne ut om smittekilden er på utsiden av bassenget og har trengt inn, eller om det er innvendig i bassenget, sier han.

Sprekker i fjellet, regn som har skylt avføringen med seg eller ytre påvirkning som sprengningsaktivitet kan forklare at ekskrementer har kommet inn i bassenget, nevner Espelid.

Forurenset drikkevann og sykdomsutbrudd på Askøy

Det skal være fem meter mellom overflaten og ned i bassenget. Dette skal være nok til at vannet ikke blir forurenset.

– I den grad vi har inntrenging er det et problem og et avvik fra krav til høydebasseng.

Bård Espelid, varaordfører på Askøy
Foto: Alrik Velsvik / NRK

Krevende arbeid

Askøy er på åttende dagen med kokevarsel på vannet fra Kleppe vannverk. Tidligere har kommunen sagt at varselet ikke oppheves før de har funnet årsaken.

Det kan ta tid, sier Espelid.

– Det går framover, men å finne eksakt smittekilde kan være en svært utfordrende oppgave. Befolkningen og andre har forventninger til at vi finner årsaken til dette, samtidig som perioden med kokevarsel opprettholdes.

DNA-tester

En teori har vært om avføring har kommet inn i drikkevannet gjennom lekkasjer i kloakksystemet.

Det er gjort DNA-tester som skal kunne påvise om bakteriene stammer fra dyr eller mennesker. Dersom det blir påvist at avføringen kommer fra mennesker, er det sannsynlig at det har vært en slik lekkasje.

Resultatene er ikke klare.

Haukeland universitetssjukehus opplyser torsdag morgen at to nye pasienter er innlagt fra Askøy det siste døgnet. Syv personer ligger nå på sykehus.

Varaordfører Espelid sa onsdag at sykdomsutbruddet avtok.