Hopp til innhold

– Tydelig at det var alvorlig syk fisk

Forskere har testet flere av fisken som rømte under ekstremværet «Nina». De fant hudskader, indre blødninger og spor etter den fryktede pankreas-sykdommen.

Nå har forskere undersøkt den rømte fisken fra oppdrettsanlegg - og funnet alvorlig sykdom. Fiskere i Hordaland kaller det en katastrofe.

SE VIDEO: Sportsfiskere i Hordaland jakter rømt oppdrettsfisk - og er frustrert over sykdommen som finnes på fisken.

Over 100.000 oppdrettsfisk er på rømmen etter uværet «Nina». Nå har forskere funnet tegn til alvorlig sykdom på fisken, etter å ha studert syv regnbueørret tatt rundt Askøy.

– Det vi så var at alle fiskene var kjønnsmoden og hadde stygge hudskader. Når vi åpnet dem opp så vi at det var indre blødninger i de ulike vevene, sier biologiprofessor Are Nylund ved Universitetet i Bergen (UiB).

Skader på rømt oppdrettsfisk i Hordaland

BLØDNINGER: Forskerne fant indre blødninger i vevet på fisken, et tydelig tegn på at den er syk.

Foto: UiB
Professor Are Nylund

BEKYMRET: Det er bekymringsverdig at denne fisken svømmer rundt i vassdragene våre, mener biologiprofessor Are Nylund.

Foto: Universitetet i Bergen

– Det er helt tydelig at dette var alvorlig syk fisk, sier Nylund, som har fiskesykdommer som sitt spesialfelt.

Fant spor etter fryktet laksesykdom

Fjordene og elvene i Hordaland har kokt over av rømt oppdrettsfisk etter ekstremværet. Offisielt er litt over 100.000 fisk på rømmen, men flere lokale fiskere mener tallet må være langt høyere.

Forskeren har sjekket de syv regnbueørretene etter kjente laksesykdommer. Svarene de fikk, skaper sterk bekymring.

– Vi har testet mot tolv ulike virus, som kan gi sykdom på ørret og laks. Det mest interessante var at vi på en av fiskene fikk treff for viruset som gir pankreas sykdom. Det er betenkelig at vi har fisk med dette viruset svømmende rundt i elven, sier Nylund.

Forskerne ved UiB har dyrket en rekke bakterier fra fisken, som de venter svar på.

Frykter yngel skal graves opp

At regnbueørreten er kjønnsmoden, betyr at den vil være klar for å gyte når våren kommer. Forskerne frykter den vil gå opp i vassdragene og grave opp rogn som laksen har gytt i høst.

Fiskedugnad Askøy

STORE MENGDER: Bildet er fra en dugnad på Askøy i helgen, der store mengder rømt fisk ble tatt opp fra sjøen. Den testede fisken er fra samme område.

Foto: Privat

Nylund ser positivt på at de fikk lite treff på de elleve andre laksesykdommene. Hvor alvorlig funnet av regnbueørret med mulig smitte av pankreas sykdom, er vanskelig å si.

– I oppdrett kan du få høy dødelighet med viruset, mens i villfisk vil du ha lavere tetthet og kanskje en i utgangspunktet friskere fisk enn du har i et oppdrettsanlegg, så risikoen er lavere.

– Vi må uansett regne med at det vil kunne gi en effekt på både ørret og laks der de måtte bli smittet. Det vi har fått utslag på vil kunne utgjøre en mulig trussel for yngelen, sier Nylund.