Hopp til innhold

Fant 73.000 år gammel tegning i hule

Forskere fra Universitetet i Bergen med sensasjonelt funn i Sør-Afrika. Nå må menneskehetens historie skrives om.

Christopher Henshilwood i Blombos-hulen

TIDSKAPSEL: Hulen har vært tildekket av sanddyner i over 60 000 år, noe som gjør at alle gjenstander er svært godt bevart. UiB-forsker Christopher Henshilwood t.v.

En eldgammel tegning med ni streker på en flat stein forandrer hele tidsregningen for det moderne mennesket. Funnet er gjort i Blombos-hulen, beskrevet som en «Edens hage» for arkeologer, i det sørlige Cape i Sør-Afrika.

Eldste menneskeskapte tegning

– Det fantastiske er at dette er laget av homo sapiens. Tegningen er et ekstremt viktig funn som forteller oss at mennesket allerede da var i stand til å bruke symboler og lagre informasjon utenfor hjernen, sier sørafrikanske Christopher Henshilwood, direktør for Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Bergen.

Christopher Henshilwood undersøker et funn i Blombos Cave

FORSKET LENGE: Henshilwood undersøker en stein funnet i hulen, som ligger nær hans eget barndomshjem i Sør-Afrika.

Foto: Magnus Haaland / UiB

Funnet er 73.000 år gammelt og er med det den eldste menneskeskapte tegning forskerne kjenner til.

I Europa er det funnet hulemalerier som er 64.000 år gamle, men det er håndavtrykk og fingermaling laget av neandertalere.

Det sirlige mønsteret på Blombos-steinen er er noe helt annet.

– Dette er laget med hensikt

– Vi vet at dette ikke er tilfeldige skriblerier. Det samme mønsteret har vi funnet mange andre steder i verden. Vi aner ikke hva det betyr, men på den tiden kunne det leses og forstås av andre, sier Henshilwood.

Verdens eldste tegning

SENSASJON: Tegning fra Blombos-grotten med oker-fargestift på silcrete-stein

Foto: Craig Foster / Universitetet i Bergen

Forskning viser at det moderne mennesket var ferdig utviklet og levde i Afrika for rundt 200 000 - 300 000 år siden.

Selv om steinen med strekene på er det eldste beviset på symbolbruk, eller et slags skriftspråk, holder Henshilwood muligheten åpen for at mennesket kan ha kommunisert slik også enda tidligerere.

– De som har laget dette, var fullt utviklede moderne mennesker. De så akkurat ut som oss og kommuniserte på samme måte, forteller Henshilwood.

Håper å finne resten av steinen

Steinen ble hentet ut av hulen i 2011, men viktigheten avfunnet ble først oppdaget i 2015. Først etter tre år med nøye undersøkelser og verifiseringer ble oppdagelsen kunngjort i tidsskriftet Nature 12. september i år.

Sannsynligvis var steinen var del av en større tegning. I februar fortsetter utgravingene i hulen i Sør-Afrika, og UiB-forskeren sier det ikke er usannsynlig at resten av steinen ligger begravd lenger nede i sanden.

Christopher Henshilwood intervjues av BBC

STOR PÅGANG: Christopher Henshilwood blir intervjuet av BBC om funnet.

Foto: Christian Lura / NRK

Skal trolig stilles ut i Bergen

Forskere fra bl.a. Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Witwatersrand, Johannesburg (Wits) har gjort undersøkelser i Blombos-hulen siden 1991. Funnet av tegningen føyer seg inn i en rekke av mange oppsiktsvekkende oppdagelser gjort i hulen.

Funnene skal stilles ut i Cape Town og Johannesburg, men Henshilwood har godt håp om at både den sensasjonelle steinen og tegnesettet kan bli å se på en utstilling i Bergen om rundt to år.

De eldste sikksakktegninger som er funnet, gravert på et skjell på Java, er 540.000 år gamle. Men disse er laget av menneskets eldre og langt enklere slektninger.

Blombo's Cave