Hopp til innhold

Fant 52 ulovlige hummerteiner

Politiet avdekket mer ulovlig hummerfiske enn de ventet seg.

Video PÅ JAKT ETTER ULOVLIGE HUMMERFISKERE

Politiet fant 52 ulovlige teiner i sin jakt langs kysten i Hordaland, tirsdag. NRK var med på kontroll.

Hummerfiske starter egentlig 1. oktober, men hvert år er det noen som prøver seg for å få seg en hummer før tiden, på ulovlig vis.

– Det er mye ulovlig utstyr. Vi håper å få fjernet dette slik at det ulovlige fiske av hummer stoppes, sier lensmann Odd Dahle som var med på aksjonen vest for Sotra.

Hummerteiner, krabbeteiner med for små åpninger og ulovlige ruser er på listen over det lensmannen og de andre er på jakt etter.

Det er Økokrim sammen med folk fra det lokale politiet og Statens naturoppsyn som har vært ute og aksjonert for å finne frem til de som prøver seg for å få seg et godt hummermåltid ulovlig.

Aksjon mot ulovlige hummerteiner

BESLAG: Her lastes hummerteiner på land etter aksjonen i Hordaland tirsdag.

Foto: Jørgen Eide / NRK

52 teiner

I tirsdagens aksjon ble følgende områder sjekket: Austevoll, Sund og Fjell, Halsnøy /Husnes og indre del av Hardangerfjorden, fra Ålvik og innover.

De gjorde følgende funn:

  • 52 stk teiner
  • 10 stk ruser
  • 3 stk garn
  • 3 stk hummer
  • 3 stk sjøaure
  • 45 anmeldte saker

Må merke redskap

– Her ser vi at de har satt denne ut for å fange hummer for her er åpningen tettet igjen, sier Dahle.

All redskap skal være merket. Det som ikke er merket tas opp.

Ulovlige teiner blir beslaglagt, og samtidig advarer de også dem som ikke har merket fangstredskapene sine.

– Dersom teinene er merket så tar vi kontakt med eieren. Så hører vi på deres forklaring, men det er jo ulovlig så redskapene blir beslaglagt. Så vurderer vi forklaringen og ser om det er grunnlag for å gå videre med saken, sier han.

Hummerteiner

HUMMERTEINE: Denne hummerteinen var satt ut ulovlig vest for Sotra og ble fjernet.

Foto: Jørgen Eide / NRK

Nye regler

For å bygge opp bestanden av hummer langs norskekysten er reglene for hummerfiske innskjerpet ifølge Fiskeridirektoratet. Her er noen av reglene:

  • Det skal være minimum to fluktåpninger - de skal plasseres nederst på siden slik at de små hummerne enkelt kan ta seg ut av redskapen.
  • En fritidsfisker kan bruke 10 hummerteiner i hummerfisketiden. Antall torskeruser og teiner for hummerfiske kan heller ikke overstige 10 stykk per person og per båt. Fisker du for eksempel med 15 krabbe- eller krepseteiner, kan du bruke maksimalt 5 hummerteiner.
  • Rognhummer er fredet hele året. De som får hummer med utvendig rogn må settes ut igjen.
  • Minstemål for hummer i hele landet: 25 cm totallengde eller 9 cm ryggskjoldlengde.