Fagforeningsfrykt kan friste byggenæringen til å satse på billige utlendinger fremfor nordmenn

Manglende fagorganisering blant arbeidsinnvandrere kan svekke den norske arbeidslivsmodellen, mener Fafo-forsker. – Men det er antakelig langt flere enn mange hadde trodd som organiserer seg.

Byggeplass ved Flesland

BYGGER BYBANE: Flere utenlandske arbeidere er med på å bygge bybanen frem mot endestoppet på Flesland. Mange er ikke organisert i fagforening.

Foto: Siri Løken / NRK

Forskeren mener at uorganiserte kan føre til økte lønnsforskjeller

ØKTE LØNNFORSKJELLER: Forsker Line Eldring mener at uorganiserte kan føre til økte lønnsforskjeller.

Foto: Fafo

Som NRK tidligere har fortalt er det mange østeuropeiske bygningsarbeidere som ikke tør å organisere seg. Fafo-forsker Line Eldring sier det på sikt kan gi store konsekvenser for den norske arbeidslivsmodellen.

– Blant annet lønnsforskjeller. Arbeidslivsmodellen har sikret at vi har fått et trygt arbeidsliv hvor lønnsforskjellene er mindre enn i mange andre land, forklarer Eldring.

En annen konsekvens er at bedriftene i større grad vil velge billig og uorganisert arbeidskraft fra utlandet.

– I enkelte bransjer, som for eksempel byggebransjen, er det åpenbart sterk konkurranse. Jo mer konkurranse det blir på lønn, jo større sjanse er det for at den norske modellen sprekker litt opp, sier Eldring.

– Viktig også for arbeidsgiver

På Flesland i Bergen jobbes det på spreng med å lage ny bybanetrasé. Så godt som alle de norske her er medlemmer av fagforeningen, men mange østeuropeiske vegrer seg.

LES OGSÅ: Kan koste Norge dyrt å ikke ta vare på arbeidsinnvandrerne.

LES OGSÅ: Nytt Nav-tiltak skal få flere arbeidsinnvandrere i jobb.

På brakken ved Flesland er de norske arbeiderne oppgitt over de utenlandske arbeiderne som ikke blir med i fagforeningen.

Jon Sannes administrerende direktør i byggenæringens landsforening.

VIKTIG FOR ARBEIDSGIVERNE: Det mener administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening mener det er viktig også for arbeidsgiverne at flertallet er medlem av en fagforening.

– Et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er kanskje vår største garanti mot et seriøst arbeidsliv, sier Sandnes.

Trenden snur

En av årsakene til at de utenlandske arbeiderne ikke organiserer seg, er at de ikke tør. Det har også Eldring sett i sin forskning.

– Vi har sett at det kan være en av faktorene. Den viktigste grunnen er at de ikke kjenner til fagforeningene eller ikke har blitt spurt. Men det er klart at det er noen som kvier seg også, fordi de frykter represalier.

Eldring legger til at man ser at flere og flere er i ferd med å bli fagorganisert.

– Det er faktisk en hel del, og antakelig langt flere enn mange hadde trodd. Det skyldes aktiv organisasjonsarbeid og at ryktet har spredd seg om at det kan være nyttig med tanke på for eksempel lønn, avslutter Eldring.