Færre tunge nyfødte i Norge

Nye tall viser at fødselsvekten på norske nyfødte over 4500 gram har stupt siden 2000. – En meget positiv utvikling, sier professor.

Nyfødt baby

Nyfødte Ola og Kari er lettere nå, enn for ti år siden.

Foto: Scanstock foto/ Oleg Kozlov

Andelen tunge nyfødte over 4500 gram fortsetter å falle. Det viser ferske tall fra Medisinsk fødselsregister.

Fra 1990 til 2000 doblet antallet nyfødte som veide over 5 kilo seg. I 2000 var over fem prosent av de nyfødte 4,5 kilo eller tyngre. Nå er fødselsvekten tilbake på et normalnivå med litt over tre prosent tunge nyfødte.

Les også: Fødselsvekten påvirker din helse | Tynn som baby, fet som voksen

– En epidemi

– Det kan se ut som vi har vært gjennom en epidemi av store barn og den er langt på vei over. For første gang er vi tilbake til det nivået vi hadde for 20 år siden, sier professor Rolv Skjærven ved Avdeling for Medisinsk fødselsregister i Bergen.

I følge grafen ser det ut som fødselsvekten blant nordmenn regelrett stuper.

(Artikkelen forts. under graf)

Nyfødte på 4500 g og over 1967-2008

Andelen nyfødte på 4500 gram og over 1967-2008.

Foto: Illustrasjon: Medisinsk fødselsregister

– Ja, det kan se slik ut, men hvis du ser på tallenes tale er det ikke mange gram det er snakk om. Men tallene er likevel oppsiktsvekkende fordi denne utviklingen gjelder hele befolkningen.

Et sunnhetstegn

Utviklingen er gledelig for folkehelsen, ifølge Skjærven. Det er endret kosthold og livsttil som er årsaken til at nyfødte veier mindre nå enn for ti år siden.

– Vi tror det er en sammensatt sak. Først og fremst sunnere livsstil av gravide. Det åpenbare er at folk ikke lenger drikker sukkervann, men de drikker rent vann.

Skjærven tror også vi har bedre råd til å velge sunne vaner og at kvinner i alderen 20 til 35 er mer bevisste nå enn før.

– En nyfødt baby skal ikke veie fem kilo. Det er ikke sunt for mor eller barn. For det første er det ikke plass i mors liv og for det andre fører det til mange keisersnitt.