Færre innlagte pasienter

Det er ti innlagte pasienter ved Helse Bergen tirsdag. Det er én pasient mindre enn mandag. Alle er innlagt ved Haukeland universitetssjukehus. Fem pasienter, fire voksne og én eldre, får intensivbehandling. Det er en nedgang på én intensivpasient fra dagen før.